Daani hindamise raamat/Kuusalu

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Daani hindamise raamat = Liber census Daniae
Matthias Johann Eisen

6. Parochia Kusala. = Kuusalu kihelkund.

Imelikul wiisil leidub siin nime lõpul a, kuna muidu nimedel lõpp tihti puudub. a nime lõpul ometi wõõriti o wõi u asemele pandud, sest nimi wõis sel ajal ainult kas Kuusalu wõi Kuusalo kuuluda. Salu nimelisi kohti leidub Eestis mõndagi, näituseks Käesalu, Tamsalu, Piirsalu, Soosalu, Uuesalu, Ubasalu, Paatsalu j. n. e. Soomes Salo, Eestis Haabsalu linngi. Wiimsest nimest rahwaütlusel Haapsalu tehtud. Soomlased tunnewad päewasalu nime. J. Jõgewer tuletab nime Kuusksalust.

Kusala, 25 = Kuusalu küla, umbes werst kirikust kaugel.

Kithae, 30 = Kiiu. Wanasti näib nimi Kido olnud olewat: sakslased nimetawad praegugi weel kohta Kida.

Walkal, 32 = Walkla. Liberi ajal hüüti kohta wist Walkülaks, nagu sakslasedki praegu kohta Walkülaks hüüawad. Alguses nimi wist Walgküla, Walgeküla, lühenduse teel sest Walkla.

Gabriel, 14 = Kaberla küla, Kaberneem. Liberi kirjutaja kuulis wõõra Kaberla ja tegi sest kohe enese tuttawa Gabriel.

Rung, 5 = Rummu. Kui Liber õieti kirjutanud, nimetati kohta sel ajal Rungo, Rungu = tüwi, känd. Rungost Runno, Runnu. Raskem seletada, kudas Runnust Rummu tekkis.

Irmari, 8 = Irwli küla Kolgas. Wanemais kirjus weel Hirmel, Hermell. Oli Liberi ajal Ojamaa munkade päralt, nagu kõik järgmised Kuusalu külad: Sigula, Kahala, Kalamäe, Kullawa, Uuri ja Kolga. Arwatakse, et Daani kuningas need külad Gudwalli kloostrile Ojamaal kinkinud.

Sicutol, 22 = Sigula küla. Liberi nimi kõlab nagu Sikutala.

Kaial, 21 = Kahalu küla.

Kalameki, 5 = Kalamäe küla.

Kullava, 8 =Kullamäe küla Walklas. Wist eksikombel mäe asemel wa kirjutatud.

Ueri, 14 = Uuri küla Kolgas.

In Holki, Pötraeth alio nomine = Holkis = Kolgas, Põtrade teise nimega. Küla ümberkaudu leidus muiste wist palju põtru. Põtrade nimi meie päewil ununenud. Holki kirjutuse wiga. Kolki, Kolga lugeda.