Juhan Liivi kogutud teosed V–VI/Ühe endise Hannoveri õpetaja kirjavahetusest

Allikas: Vikitekstid
Juhan Liivi kogutud teosed V–VI
Juhan Liiv

ÜHE ENDISE HANNOVERI ÕPETAJA KIRJAVAHETUSEST.

1.

Kõrgeaulisele kuningliku N. N. Pillen[1]- kolleegiumile.

10. dets 18…

Siin alamal nimetatud julgeb alandlikult kõrgeaulisele Pillen-kolleegiumile teada anda, et siinses kihelkonnas olev laps N. N. ühe kurja kaelahaiguse kätte ära on surnud.

Õpetaja N. N.2.
N. N. Õpetajale.
(8 päeva hiljem.)

Teie 10. dets. 18… meile saadetud kirja pääle kostama meie, et lapse N. N. kohta puutuv toimetus korras on. Et teie aga „Pillen-kolleegium“ kirjutate ja nõnda kuninglikku kohut jämedalt teotate, selle eest mõistame teile 5 riigitaalrit trahvi, mida kohe palume ära saata.

N. N. Kuninglik Pupillen[1]-kolleegium.3.

Kõrgesti austatud N. N. kl. Pupillen-kolleegiumile.

(2 päeva hiljem.)

Kõrgesti austatud Pupillen-kolleegiumile annan kõige alandlikumalt teada, et kõrgeaulisest Pupillen-kolleegiumist vastutamisele võetud kirjatükk, 10. dets. 18…, milles kõrgesti austatud Pupillen-kolleegium ühe Pu puudus leiab, mida minu kirjutaja kogemata kirjutamata jätnud, mind väga kahetsema sunnib. Ühtlasi saadan ma ka selle väljajäänud Pu eest nõutud trahvi, 5 taalrit, ära.

N. N. õpetaja.4.

Kõrgeaulisele N. N. kl. Pupillen-kolleegiumile.

(10 päeva hiljem.)

Kõrgesti austatud Pupillen-kolleegiumile saatsin mina … päeval mineval kuul ühe oma kirjutaja eksituse läbi väljajäänud Pu eest, mida kõrgeaulise Pupillen-kolleegiumi poolt mõisteti, 5 taalrit trahviraha ühes nahkkotis.[2]

Minul ei ole aga mitte võimalik ühe kirjutaja eksituse läbi väljajäänud Pu pärast ka kotist ilma jääda, mille sees see 5 taalrit oli. Palun sellepärast alandlikult kott tagasi saata.

N. N. õpetaja.5.
N. N. õpetajale.
(4 päeva hiljem, kiri ja kott.)

Sellega saadame teile soovitud koti tagasi.

Kuninglik Pupillen-kolleegium.6.

Kuninglikule N. N. Pupillen-kolleegiumile.

(Päev hiljem, kott ja kiri.)

Oma suuremaks kahetsuseks teatan, et see Pupillen-kolleegiumist saadetud kott mitte minu oma ei ole, mispärast ta jälle tagasi saadan ja palun minu oma kott mulle tagasi saata, mille sees need 5 taalrit trahvi olid, mis ma oma kirjutajast väljajäetud Pu eest kl. Pupillen-kolleegiumile pidin maksma.

N. N. õpetaja.7.
N. N. õpetajale.
(6 päeva hiljem.)

Õpetaja N. N.-le vastame meie, et see meie arvates ükskõik on, missuguse koti me saame, sest et meist saadetud kott niisamasugune oli kui see, mis te meile saatsite, seesoleva summa suuruse järele arvata. Meie pakume õpetaja N. N.-le teist korda üht kotti ja palume ta oma koti tundemärkisid üles anda.

Kuninglik Pupillen-kolleegium.8.

Kl. N. N. Pupillen-kolleegiumile.

Minul enesel oleks ka üks ta puha, missuguse koti teie saadate. Ka ei või mina mitte selle koti tundemärkisid üles anda, milles need 5 taalrit olid, mida kirjutajast kogemata välja jäetud Pu eest Pupillen-kolleegium mulle mõistis, aga see kott ei ole mitte minu kott, vaid minu naise kott.

N. N. õpetaja.9.
N. N. õpetajale.
(8 päeva hiljem, kiri ja 10 kotti.)

Sellega saadame N. N. õpetajale 10 kotti valimiseks.

Knglik Pupillen-kolleegium.10.

Kõrgeaulisele kl. Pupillen-kolleegiumile.

(9 kotti ja kiri.)

Kõige alandlikuma tänuga saadan kõrgeaulisele Pupillen-kolleegiumile juuresolevad 9 kotti tagasi, kuna ma enese oma välja olen võtnud, mille sees need minu kirjutaja hooletuse pärast väljajäänud Pu eest mõistetud 5 taalrit olid, ja kahetsen väga, et ma kõrgeaulist kuninglikku Pupillen-kolleegiumi nii palju olen tülitanud.

N. N. õpetaja N. N.

* * *

Õpetaja järelsõna:

„Mind jätavad nad tulevikus rahule!“

Pupillen-kolleegiumi järelsõna:

„Teda jätame me tulevikus rahule!“


  1. 1,0 1,1 Sõnad Pillen ja Pupillen tähendavad esimene apteegist antavat rohtu kõvades terades, kuna Pupillen-kolleegium siin vaestelastekohut tähendab.
  2. Sel ajal saadeti Hannoveris raha nahkkottides, nagu nüüd kirjades.