Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV Eisen.djvu/146

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
See lehekülg on heaks kiidetud.

Nimrodiks moondab, ja see usk andis tingimata mõnele saagiahnele põhjust sakramendi rüvetamise teel enesele niisugust osavust omandada. Säärase teo järel ei võinud rahvas muud kui tegijat kuradi omaks tembeldada. Ebausklik ei hakanud uurima, kas on niisugust rüvetamist iga kord tõepoolest ette tulnud; usk kirikuleiva ambumisse oli olemas ja selle varal arvustati kütte.

Soomlasedki tarvitasid altarileiba ebausklikuks vahendiks, nimelt para tegemiseks; nende para vastab umbes meie puugile. Para pea tehti lapse mütsist, täideti kirjude hilpudega ja peideti mütsi kirikuleib, mille keegi vanamoor armulaua jagamise ajal suust välja võtnud ja hiljemini koju toonud. Kirikuleivast arvati, et see annab parale hinge (Castrén, Finnische Mythologie, lk. 166).


Raamatud.

Piiblid ja lauluraamatud võetakse nõidumise puhul sagedasti tarvitusele. Piibli esimesel trükil peab suurem mõju olema kui piibli järgmiste trükkide tarvitamisel nõiduse otstarbeks. Sagedamini tarvitatakse ometi lauluraamatut. Lauluraamat astub arbutamise puhul tegevusse. Ristilise keelega võti pannakse lauluraamatu vahele, võtme pära külge seotakse nöör, võetakse nööri ots sõrmele ja lastakse sõrme küljes rippuva nööri otsas siis lauluraamatut ennast keerutada. Keerlemise ajal küsitakse üht ja teist. Jääb lauluraamat mingisuguse küsimuse ajal seisma, siis on arp otsuse annud, et lugu on nii kui küsitud. Sedaviisi uuritakse vargust, tõve paranduse abinõusid ja palju muid asju, millele muidu ei teata vastust. Arbu antud vastus peetakse õigeks. Säärast arbutamist võtsid targad tihti ette. — Arbutamisel on ülepea kristlus jällegi paganusega ühte sulanud. Arbutamist tunti juba paganuseajal, kuid kristluseajal püüdis ta pugeda kristluse ehetesse; endise sõela, kääride, sõle või muu arbutamis-abinõu asemele võeti lauluraamat või muu pühakirja raamat; seega esines arbutamine täiesti kristlikul moel.

Lauluraamatut tarvitatakse ka arstimis-abinõuks. Esmalt loetakse mõned salmid, seotakse raamat punase lõngaga kinni ja heidetakse punasele lõngale 9 sõlme ette.

Tuleviku teadasaamisekski arvatakse lauluraamatul niisama suur mõju olevat, nimelt vana-aasta õhtul. Istutakse peegli ette, seatakse lauluraamat tagurpidi peegli ette ja hakatakse peeglist lauluraamatut lugema. Niisugusel puhul ilmuvad —


146