Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/117

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
98

1832 a. sisseseatud seisus, mille liikmetel mõni eesõigus rohkem on, kui harilikul linna kodanikul. Auukodaniku seisuse liikmed on kahesugused: a) isiklikud auukodanikud (W. k. личные почетные граждане) ja b) päritawad auukodanikud (W. k. потомственные почетные граждане). Isiklikkude auukodanikkude hulka arwatakse: alama waimuliku seisuse liikmete (церковные причетники) järeltulijad; isikud, kellel riigiteenistuse esimese klassi auunimi (чинъ XIV класса) ehk kes Wene riigi ülikooli wõi mõne teise kõrgema eesõigustega kooli lõpetanud jne. Päritawa auukodanikkude hulka arwatakse: isikliku mõisniku wõi waimuliku seisuse liikmete järeltulijad; seesugused kaupmehed, kellel kaubanõuuniku auunimi ehk kes mingi auutähe (ordeni) on saanud; isikud, kes ülikooli doktori wõi magistri auunimega lõpetanud jne.

Auunimed (W. k. чины). Wene keiser Peter I. jagas kõik riigiametnikud (niihästi kodanlikus teenistuses olijad kui ka sõjawäes teenijad) 14 klassisse. Wt. lhk. 99.

Auutähed ehk ordenid. Wenemaal on järgmised auutähed ehk ordenid: 1) Andrease, 2) Jekaterina (antakse üksi naisterahwastele, 2 järku), 3) Aleksander Newski, 4) Georgi (4 järku), 5) Wladimiri (4 järku), 6) Walge Kotka, 7) Anna (4 järku) ja 8) Stanislaus’e (3 järku). — Andrease, Jekaterina, Aleksander Newski, Georgi, Wladimiri ja Anna auutähed kutsutakse keiserlikkudeks auutähtedeks ehk ordenideks (императорскіе ордены), kuna Walge Kotka ja Stanislause auutähed tsaarilisteks auutähtedeks (царскіе ордены) nimetatakse. — Auutähtesid ehk ordenid antakse kasuliku ja auuwäärilise teenistuse eest isamaa (Wenemaa) hääks. Kõik need isikud, kes ühe eelnimetatud auutähtedest on saanud, pääle Anna 2-se, 3-ma ja 4-ma järgu ning Stanislause 2-se ja 3-ma järgu, tõstetakse päritawasse mõisniku seisusesse, kui nad selle seisuse liikmed weel mitte ei ole. Need aga, kellele Anna 2-se, 3-ma järgu wõi Stanislause 2-se ehk 3-ma järgu auutäht antakse, ülendatakse isiklikusse mõisniku seisusesse.

Hariduse sõnaraamat Auutähed.png

Auutähed.

Auvergne (l. owärnj), Prantsuse maakond, 15,000 rkm. suur, 850,000 in. Siia arwatakse Cantali ja Puy de Dome departemendid (kubermangud). Jõgedest, mis A-s leida, olgu nimetatud: Allier, Dore, Dordogne. Mäed: Plomb du Cantal (1858 m. kõrge) ja Puy de Dome (1465 m. kõrge).

Ave Maria (Lad. k.), ole terwitatud Maria! Nii teretas pääingel Gabriel püha neitsit Maarjat, kui