Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/124

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
105

Bagdadi raudtee. Juba läinud aastasaja keskel saadi aru, kui tähtsalt see läbikäimist Europa ja Asia wahel edendaks ja Türgi-Asia majanduselist jõudu ja haridust tõstaks, kui Wahemere rannast raudtee Persia laheni ehitataks. Sest ajast pääle kuni aastasaja lõpuni tehti ühtelugu ehitamise-plaanisid, kuni wiimaks Anatolia raudteede selts, kelle eesotsas sakslased on, käesolewa aastasaja algusel ehitamise enesega algust tegiwad, selle järel kui ta seks Türgi walitsuse käest jaanuarikuul 1902 luba oli saanud. Tee, mis Koniast Bagdadi ja Basra kaudu Persia lahe äärde peab minema, saab esialgse arwamise järel üle 300 miljoni rubla ehitusetulusid tegema. Tema sissetulekud saawad esiotsa wäiksed olema ja ei saa kapitali protsentisid ammugi mitte äratasuma. Wene- ja Inglisemaa on tema ehitamise wastu, sellepärast et nad Saksamaa mõju suurenemist Türgi-Asias (Wenemaa iseäranis oma piirimail ja Inglisemaa Persia lahe ääres) ei soowi.

Bagehot (l. beedshot), Walter (1826—77), Inglise majanduseteadlane. Kirj. „The Englih constitution“, (Inglise põhjusseadus) „Physics and politics“, „Lombard Street“.

Bagger, jõgede, järwede jne. puhastamise-masin; mere-põhja puhastaja.

Bagirmi (Baghirmi), neegririik Kesk-Afrikas, Tsad järwe lähedal, 183,404 rkm. suur, 1 mil. in., kes suuremalt jaolt Muhamedi usku. Päälinn: Massenja.

Bagration, Peter Iwanowitsch würst, Wene kindral, snd. 1765, wõttis 1788 a. saadik kõigist Wenemaa sõdadest osa, sai 1812 Borodino juures surmawalt haawata.

Bahama saared, Lääne-India saarestik (Florida ja Haiti saare wahel), 13,960 rkm. suur, 57,700 in. Saadused: punapuu, mais, riis, merekäsnad (shwammid). Päälinn: Nassau (New-Providenc’i saarel). B. saared leidis Kolumbus 1492 a. üles, ja nad on 1632 a. saadik Inglise päralt.

Bahia, Brasilia linn Atlandi okeani ääres, 200,000 in. — Oli 1549—1808 Brasilia päälinn.

Bahmut, kreisilinn Jekaterinoslawi kub., 20,000 in.

Bahr (Ar. k.), jõgi.

Bahtshisarai, endine Krimmi khaniriigi päälinn, nüüd wäike linnake Krimmi poolsaarel Tauria kub., Simferpoli kreisis, 13,000 in.

Baidari org, wiljarikas ja looduse ilu poolest kuulus org Krimmi poolsaare lõunapoolsel kaldal (Sewastopoli ja Jalta wahel). Ta on u. 15 w. pikk ja 6—8 w. lai.

Baieri, kuningriik Lõuna-Saksamaal, 75,870 rkm. suur, pääle 6 milj. in. B. langeb kahte jakku: Ida-Baieri ja Lääne-Baieri (Rhein-pfalz). Maapind on suuremalt jaolt wäga mägine. Mäed: Alpid, Böhmerwald, Fichtelgebirge, Frankenwald, Rhön, Spessart, Odenwald, Franki