Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/126

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
107

wõideldes lahingu ja wõeti wangi. Suri 1403.

Bajonett, püssitikk. — Oma nime on ta Prantsuse linna Bayonne järele saanud, kus kõige esite (17. aastasajal) bajonettisid (püssitikka) hakati walmistama.

Bajza (l. baisa), Joseph (1804 kuni 1850), Ungari kirjanik ja luuletaja, kutsuti 1831 Ungari akademia liikmeks, waliti 1837 rahwusliku näitemängu-maja juhatajaks. Kirj. luuletusi jne.

Baker (l. beekr), Samuel White (1821—93), Afrika-reisija, rahwuse poolest inglane, leidis 1864 a. Albert-Nyanza järwe üles.

Bakewell (l. beekwell), Robert (1726—95), kuulus Inglise põllumees ja karjakaswataja.

Bakhschisch (Persia k.), kingitus, jootraha.

Bakkalaureus (Pr. k. Bachelier, Ingl. k. Bachelor), 13. aastasajal Parisis ja teistes ülikoolides tarwitusele wõetud esimene auunimi õpetlastele. Tarwitatakse weel praegugi Prantsuse ja Inglise ülikoolides.

Bakteriad (Gr. k. „kepikesed“), üherakulised elawad olewused, mida üksi suurekstegewa klaasi abil näha wõib; pisi-elukad. Wälimise kuju järele jagatakse neid harilikult kolme jakku: 1) kokid (kuuli sarnased), 2) batsillused (pulgakeste näolised) ja

Hariduse sõnaraamat Bakteriad.png


Bakteriad.

1) muhu-tõbe, 2) Asia kolera, 3) sooja-tõbe, 4) kurgu-tõbe (diphteritis’e), 5) kukla-kangestuse (tetanos’e), 8) kopsu-põletiku, 9) katku, 10) tiisikuse (tuberkulosa) pisi-elukad; 6) staphylo-kokid ja 7) strepto-kokid.

3) spirillid (korgitõmbaja moodulised). Sagedasti elawad b-d mitmekesi koos, nagu näit.: a) diplo-kokid (kahekesi koos), b) strepto-kokid (ahelasarnaselt koos) ja staphylo-kokid (hunnikutes ehk kobarates koos). — B-d kaswawad jagunemise läbi, s. o. üherakuline olewus jaguneb, kui ta