Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/133

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
114

wahel. Nende hulka arwatakse kafrid, betshuaanlased ja bunda-rahwas.

Banville (l. bangwil), Theodore de, (1823—91), Prantsuse kirjanik ja luuletaja. Kuulsaks sai ta oma luuletuste läbi, tema romanid ja uudisjutud on ka tähelepanemise wäärt, näitemängudega aga, mida õige mitu kirjutas, ei olnud tal õnne. B. oli realistlise kirjanduselise sihi wastane.

Baobab ehk pärdiku leiwapuu (adansonia), soojamaa (Afrika) puu linnulehtede (malvaceae) sugukonnast. Ta on jämeduse poolest kõige suurem puu maa pääl; kaswab kuni 100 jalga kõrgeks ja kuni 30 jalga jämedaks; saab 5—6 tuhat aastat wanaks. B. wili on maitsew ja karastaw toit.

Hariduse sõnaraamat Baobab.png

Baobab ehk pärdiku leiwapuu.

Baptistid (Gr. k.), ristijad, protestandi usulised, kes mitte lapsi ei risti, waid ainult täisealisi. Astusiwad Inglismaal 1618 kokku. Europas on neid praegu mõni sada-tuhat, Põhja-Amerikas aga pääle wiie miljoni.

Barabini stepp ehk Baraba eramaa, päratu suur madalik Lääne-Siberis, Irtõshi ja Obi jõgede wahel. Klima on kahjuline. Sagedasti möllab siin Siberi katk. Suwel piinawad inimesi ja loomi määratu suured hulgad sääska ja parmusid.

Bara conföderation, Poola isamaalaste wiimane conföderation ehk ühisus, mida Bara linnas (Letitschewi kreisis) kokku kutsuti. Ühisuse siht oli iseseiswat Poolamaad kaitsta ning kuningat Stanislaus Augusti, kes wõõramaa walitsejate poolt troonile oli pandud, troonilt ära tõugata.

Baratõnski, Jewgeni Abramowitsch, Wene luuletaja, elas Puschkinaga ühel ajal ja oli selle sõber; snd. 1800 Tambowi kuberm., suri 1844 Neapelis. Tema töödest olgu nimetada: „Ball“, „Eda“, „Mustlase neiu“, „Pidud“.

Barbados, Lääne-India saar (Wäike-Antilli saarestikus), 430 rkm. suur, 192,000 in. Inglisemaa päralt. Päälinn: Bridgetown.

Barbár (Gr. k.), nii kutsusiwad greeklased esialgu kõiki mitte-greeklasi (wäljamaalasi), pärast harimata rahwa liikmeid, wiimats igaühte harimata inimest.

Barbarossa (Punahabe), Saksa keisri Friedrich I. (1121—1190) liignimi.

Barbaroux (l. barbaruu), Charles Jean Marie (1767—1794) üks tähtsamatest girondistidest Prantsuse suure mässu ajal, oli konwendi liige. Marati ja Robespierre wastasena sai ta tapakirwe (guillotine) läbi surma.