Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/135

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
116

kubermangus, Altai piirkonnas; 30,000 el.; mäekaewandused.

Barnave (l. barnaaw), Antoine Pierre Joseph Marie (1761 kuni 1793), Prantsuse mässulane. Oli rahwuselise kogu liige ja selle tähelepanemise wäärt kõnemees; kaitses Lafayette, kui seda kuninga põgenemise juures kaasaitajana süüdistati; hirmuwalitsuse ajal hakkas ta kuningat kaitsema ja sai selle eest 1793 tapakirwe (guillotine) läbi surma.

Barnum, Phineas Taylor (1807—91), Amerika ärimees (n. n. „humbugi isa“), asutas B.-museumi New-York’i linna. Kirj. „Autobiography“ (eluloo kirjeldus).

Baròck, imelik, korratu, haruldane.

Baròcko ehitusewiis, oli tarwitusel 17. aastasaja lõpul.

Baróda, linn Ida-Indias; 120,000 el.

Barometer (Gr. k. raskusemõõtja), Toricelli (1643 a.) ülesleitud abinõu õhu rõhumise mõõtmiseks. — Toricelli wõttis meetripikuse, ühest otsast lahtise klaastoru, täitis selle elawahõbedaga ja pistis ta elawahõbedaga täidetud kausi sisse. Sõrme toru otsa alt ära wõttes, märkas ta, et elawahõbeda tulp torus 76 tsentimetri ehk 30 tolli kõrguses seisma jäi. See tuli sellest, et õhk, mis kausis olewa elawahõbeda pääle rõhus, elawahõbeda tulba niisuguses kõrguses hoidis. Kõrgete mägede tippu ronides ja barometrit sääl ülesseades, leidis Toricelli, et elawahõbeda tulba kõrgus alanes. Alanemine sündis sellepärast, et mägedel õhk harwem on ja wähem rõhub kui madalates kohtades. Kõige kõrgemale tõuseb elawhõbeda tulp merepinnal, kus tema kõrgus 76 tsentimetrini ulatab. Seda kõrgust loetakse normal-kõrguseks, ja merepinna kõrgusel suruwat õhu-rõhku normal-rõhuks. — Pääle selle on tähele pandud, et õhurõhk iga päewaga ja iga tunniga ühes ja sellessamas kohas muutub. See õhu-rõhu-muutmine sünnib õhuwoolude ja wee-aurude tekkimise wõi wähenemise tõttu. — Õhu-rõhu mõõtmiseks tarwitatakse barometrid. Kõige lihtsam on normal-barometer, mis liht-klaastorust, millele kraadid (tsentimetrid) pääle märgitud, on walmistatud; toru on elawahõbedaga täidetud ja lahtist otsapidi elawahõbeda sisse pistetud. — Metall-barometrid. Mõni aeg tagasi hakati b-sid metallist walmistama. Metall-barometrid lähewad põhjusmõttelikult Toricelli omadest lahku. Metall-barometri pää-osa on wask toru, mis looga ehk lahtise rõnga moodi kokku on keeratud ja seest õhutühi on. Rõngastoru wajub koomale, mida suurem õhurõhk on ja ümberpöördult. Rõngastoru otsad on peenikest ketikest pidi hammasrattaga ühenduses, mis näitaja telje külge on kinnitatud. Metall-b. hääd küljed on: kergus, käsipäralsus ühest kohast teise kandmiseks, kuna tema näitamised kunagi päris õiged ei ole. Teaduseliste uurimiste juu-