Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/136

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
117

res tarwitatakse ikka normal-barometrisid.

Hariduse sõnaraamat Barometer.png

Barometer.

Baron, (Lad k. baro, liber baro), wabaherra; Saksa- ja Prantsusemaal alam-aadeli seisuse kõige kõrgem, Inglisemaal aga kõrge-aadeli seisuse kõige madalam klass ehk liik. — Baronessa, baroni abikaasa; Saksamaal nimetatakse nii ainult baroni tütart.

Baronet (l. bäronet), Inglisemaal aadeli seisus, mis kõrge-aadeli (peerage) ja alam-aadeli (gentry) seisuse wahel; Inglise kuninga Jakob I. poolt 1611 a. asutatud.

Barrel (l. bärrel), 1) Inglise õõnsuse mõõt; 1 barrel = 163,56 liitert ehk 132,98 toopi õlut = 151,4 liitert ehk 123,09 toopi kiwiõli. 2) Ka Inglise ja P.-Amerika kaubakaal; 1 barrel = 196 naela nisu jahu = 224 naela wõid = 256 naela seepi.

Barrikaded (Pr. k. sõnast barrique = pütt), uulitsa-kindlused, mis mõne tunniga kiwidest, laudadest ja muust, mis kätte juhtub, ehitatakse, et sõjawäe liikumist takistada. Sõna tarwitati esimest korda 16. aastasaja lõpul Prantsusemaal, kui sääl kodusõja ajal mõned Parisi uulitsad püttidega kinni pandi. Sagedasti ehitati barrikadesid 19. aastasaja esimesel poolel rewolutsionide ajal, ja nad loeti siis häädeks abinõuudeks walitsusewägede wastu wõitlemiseks. Praegu teab igaüks, et nendega palju pääle ei ole hakata, iseäranis suurtükiwäe wastu.

Barrister, (Inglisemaal) adwokat.

Barrow (l. barro), Sir John (1764—1848), Inglise maadeteadlane, reisis Hiinamaal ja Lõuna-Afrikas. Kirj. maadeteaduselisi raamatuid.

Barrowi wäin, ühendab (P.-Amerika Põhja jäämere) Melville ja Lancasteri wäina üksteisega.

Barry, Sir Charles (1795 kuni 1869), Inglise ehitusemeister, ehitas parlamendi maja Londonis.

Barth (l. baart), 1) Heinrich, Afrika-reisija, snd. 1821 Hamburg’is, suri 1865 Berlin’is, reisis 1845—48 läbi Põhja-Afrika, Syria ja Wäike-Asia, 1849—55 läbi Põhja- ja Kesk-Afrika (iseäranis läbi Kesk-Sudani). 1858 Wäike-Asias, 1862 Europa Türgimaal, kutsuti 1863 Berlini ülikooli professoriks. Kirj. pääle muu „Reisen und Entdeckungen in Nord- und Cen-