Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/180

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
157

ja wiisikateadlane, leidis (1660) n. n. B. seaduse üles. Selle seaduse järel on gaasi kogu (volumen) ja rõhumise saadus (produkt) muutmata.

Brabant, endine hertsogriik Madalmaal; langes sel ajal, kui Belgia iseseiswaks kuningriigiks sai, kahte jakku: Põhja-Brabant ja Lõuna-Brabant. Põhja-Brabant (5128 rkm. suur, 560,060 in.) on Hollandi päralt. Tema päälinnaks on Herzogenbusch. Lõuna-Brabant (328 rkm. suur, 1,280,000 in.) on Belgia päralt. Päälinn: Brüssel.

Braça, pikkusemõõt Hispanias ja Portugalias. Hispanias = 1,7 m; Portugalias = 2,2 m.

Bracelet (l. braslee), käewõru, käerõngas.

Brachvogel, Emil (1824—78), Saksa kirjanik. Kirj. näitemängusid, romanisid jne.

Brachy- (Gr. k. l. brahhi), lühike. Brachy-cephale (Gr. k. l. brahhi-tsefáale), lühike-pää (s. o. niisugune inimese pää, mille laius pääluu pikkusest üle 80% on).

Braddon (l. brädd’n), Mary Elisabeth, Inglise naiskirjanik, snd. 1837 Londonis; on kirjutanud hulga põnewaid romanisid.

Bradford (l. bräddförd), 1) linn Inglisemaal: 282,000 el. 2) linn Amerika Ühisriikides Pennsylvania riigis; tähtjas kiwiõli ladukoht.

Bradley (l. bräddli), James (1692—1762), Inglise täheteadlane, oli Greenwichi tähetorni juhataja; leidis (1727) walguse-aberrationi üles.

Braga, Joaquim, Theophilo Fernandes, Portugalia kirjanik, snd. 1843, on kirjanduse prof. Lissabonis. Kirj. luuletusi, ajaloolisi ja mõtteteaduselisi kirjatöösid.

Braganza, linn Portugalias.

Braganza, Portugalia kuninga suguwõsa. Selle suguwõsa liikmed walitsesiwad Portugalias 1640—1853 ja Brasilias 1822—89. — Portugalia troonipärija kannab B.-hertsogi auunime.

Bragi, (Skandinawia muinasusus) keele ja luulekunsti jumal.

Brahe, Tycho, täheteadlane, snd. 1546 Knudstrupis (Daanimaal), sr. 1601 Praga linnas. Tema õpekawa järele, mis 1577 a. ilmus, on maakera ilmaruumi keskpaigas ja tema ümber rändawad otsekohe Merkur, Venus ja kuu, kuna teised rändawad tähed (planetid) päikese ning alles sellega ühes maakera ümber keerlewad.

Brahestad, wt. Raahe.

Brahma (l. braama), hindude usuõpetuse järel: maailma looja. — Brahmanismus, hindude usk.

Brahmaputra, jõgi Asias, tuleb Himalaya mägestikust, 2888 km. pikk; langeb Bengali lahte.

Brahms, Johannes (1832 kuni 1897), Saksa helilooja. Kirj. laulusid, muusikatükkisid klaweri ja koori jaoks jne.

Brahui-mägestik, on India ja Beludshistani wahel.