Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/181

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
158

Braila, linn Rumenias, Donau jõe pahemal kaldal; 58,500 el.

Bramah, Joseph (1749—1814), Inglise mehaniker. Tema on n. n. Bramah luku ja weepressi ülesleidja.

Bramánte, õieti Donato d’Angnolo (1444—1514), Italia ehitusmeister ja maaler. Roma linna Petri kiriku esimene ehitaja.

Brandenburg, Preisi maakond, 39.834 rkm. suur, 3,200,000 el. (ilma Berlini linnata). B. langeb kahte walitsuse-piirkonda: 1) Potsdam ja 2) Frankfurt Oderi jõe ääres. Päälinn: Potsdam. — B. on Preisi kuningriigi emamaa, millest see aegade jooksul praeguse suuruseni on kaswanud.

Brandes, Georg, Daani kirjanik ja ilukirjanduseliste toodete arwustaja, snd. 1842 Kopenhagenis, elas 1877—82 Berlinis, on nüüd prof. Kopenhageni ülikoolis. Tema tähtsam kirjatöö on: „Hovedströmningar i det 19-de Aarhundredes Literatur“ (19 aastasaja kirjanduse pääwoolud).

Brandt, Friedrich, Eesti wiljakas kirjamees, snd. 1830 Sepi mõisas Tallinnamaal, oli 1847—68 Sepi walla koolmeister ja kohtu- ning magasi-aida kirjutaja, pidas pärast seda 7 aastat köstriametit, esiteks Nõwal, pärast Ristil, muutis 1875 Tallinnasse elama, kus ta raamatu-köitmise tööga (wahete wahel ka kirjatööd tehes) kuni surmani (1890) end elatas. B. on Eesti keeles suure hulga niihästi waimuliku kui ka luulelise-sisuga raamatuid kirjutanud.

Brandy (Ingl. k. l. brändi), põletatud wiin.

Brant, Sebastian (1458 kuni 1521), Saksa kirjamees, oli Strassburg’i linna syndikus ja nõuunik. Kirj. pilkelaulu „Das Narrenschiff“ (narri laew).

Branting, Karl Hjalmar, Rootsi sotsialdemokratia juhataja ja suur kõnemees, snd. 1860. a., kooliõpetaja poeg, täheteaduse tundja. Hakkas 1884 a. ajalehte wäljaandma ja sotsialismuse hääks kihutusetööd tegema ja asutas 1889 sotsialdemokratlise erakonna. 1890 waliti ta esimese sotsialdemokradina saadikutekogu liikmeks.

Brasilia, ühis- ehk föderatiwiline wabariik L.-Amerikas; 8,361,350 rkm. suur, 18,100,000 in. B. on suuremalt jaolt kiltmaa, ainult põhjas ja kirdes on lagendikud. Mägestikud: Serra Geral, Serra do Espinhaço, Serra do Mantiqueira, Serra de Tabatinga, Serra Azul, Serra do Mar ja Serra Tumacumaque. — Mäed: Itacolumi, Itambe ja Itatiaiossu. — Jõed: Amazoni jõgi oma harudega (pahemalt poolt: Jarupa, Rio Negro, paremalt poolt: Purus, Madeira, Tapajos, Xingu ja Tocantins), San Francisco, Uruguay, Paraná, Paranahyba, Parahyba, Paranapanema, Yguazu ja Paraguay. Klima on suuremalt jaolt terwisele kasulik. B-s on 2 aasta-aega: kuiw- ja wihmaaeg. Saa-