Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/189

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
162

dis ta Jaurès’e poole, aga kui see 1905 a. Marxi jüngritega ühendust tegi, jäi tema mõne teise rahwasaadikuga iseseiswaks sotsialistiks ja toetas ühes radikalsetega walitsust wana wiisi edasi. Tema tehtud on suurelt osalt riigi ja kiriku lahutuseseadus, mille saadikutekogu 1905 a. suwel wastu wõttis ja mis usud täiesti wabaks kuulutab ja kirikult riigi abi ära wõtab. Kui seda seadust maksma panna tuli, siis anti see B. hooleks ja nimetati ta 1906 a. algusel hariduse- ja usutunnistuste ministriks, mida ametit ta kuni 1908 a. alguseni pidas, kus ta kohtuministri koha sai, uskude ministriks aga ühtelasi edasi jäi. Lahutuseseaduse maksmapanemisel oli B. wäga mõõdukas ja püüdis igal ajal näidata, et kui riik ja kirik tülitsewad, see siis riigi süü ei ole. Tema loetakse praegu kõige anderikkamate Prantsuse politikameeste hulka.

Bridgeport, (l. bridshpoort), linn P.-Amerikas, Connectieut’i riigis; 72,000 el.; sadam; palju wabrikuid, nende hulgas kuulus õmblusemasinate wabrik.

Bridgetown (l. bridshtoun), Briti Lääne-India Barbadose saare päälinn; 30,000 el.

Bridgewater (l. bridshwooter), Inglise linn.

Brigade (Pr. k.) sõjawäe salk, milles 2—3 rügementi (polku).

Brigg, laew, millel kaks raa-purjedega masti.

Hariduse sõnaraamat Brigg.png

Brigg.

Briggs, Henry (1456—1631), Inglise arwuteadlane; hariliste logaritmide ülesleidja.

Bright (l. brait), Richard (1788—1856), Inglise arst; oli Inglise kuninganna ihuarst. — 2) John, (1811—89), Inglise politikamees, oli 1843 aastast saadik alamkoja liige, 1868—70 kaubanduse-jaoskonna juhataja Gladstone ministeriumis ning pärast seda mitu korda minister; lõi Gladstonest wiimati lahku.

Bright’i haigus, neeruhaigus, mis end selles awaldab, et inimese kuses munawalget leida. Oma nime on see haigus Inglise arsti Richard Brighti järel saanud, kes 1827 a. haiguse nähtusi kõige esiti kirjeldas.

Brighton (l. braitn), Inglise linn Sussex’i krahwikonnas; 143,000 el.; mere supeluskoht; sadam.

Brillant (l. brilljant), kalliskiwi, millele lihwides kahe piramidi mood on antud.

Brillat-Savarin (l. brija sawaräng), Anthelme (1755—1826),