Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/190

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
163

Prantsuse kirjanik. Kirj. „Physiologie du gout“.

Brindisi, Italia linn Adria mere ääres; 25,000 el. Wanal ajal: Brundusium, kus pääle 100,000 in. elas.

Brink, Jan ten (1834—1901), Hollandi kirjanik; elas kaua Indias; toimetas 1872 a. saadik ajakirja „Nederland“. Kirj. uudisjuttusid, romanisid jne.

Brioso (It. k.), elawalt, tuliselt. Seda sõna tarwitatakse muusikas.

Brisant (Pr. k.), häwitades, murdes.

Brisbane (l., brisbeen), linn Australias; Queenslandi päälinn, Brisbane jõe suus; 123,000 el.; ülikool. Asutatud 1823 a.

Brísed, kaldatuuled, mis päewal merepoolt, aga öösel kalda poolt puhuwad; ilmuwad selle läbi, et päike maad ja wett mitte ühel mõõdul ei soojenda.

Brisson (l. brissòng), Eugène Henri, Prantsuse politikamees, snd. 1835. Oli Parisis adwokadiks ja ajakirjanikuks. Sai keisriwalitsuse langemise järele 1870 a. Parisis linnapää abi koha, mille ta käest ära andis, kui kodusõda algas ja walitsuse liikmed rewolutsionäride poolt wangi wõeti. 1871 a. waliti ta Rahwusekogu liikmeks, kus ta radikalsete juhatajaks sai. Enam kui kolmkümmend aastat on ta wabariigi esimeste meeste hulgas olnud. Kaua aega on ta saadikutekogu presidendi ametit pidanud, esiti 1881—1885, siis 1894—1898 ja wiimaks 1904 aastast pääle kuni siiamaani. Kaks korda on tema pääminister olnud 1885 ja 1898. Seaduste andmistest, mis wabariigi wastaste ja kiriklaste wastu käiwad, on ta ikka elawalt osa wõtnud. Tõsise, õiglase mehena, kes demokratlist wabariiki üle kõige armastab, on tal saadikutekogus suur mõju.

Brissot (l. brissoo), Jean Pierre de Warville (1754—1793), Prantsuse politikamees suure mässu (rewolutsioni) ajal; girondistide päämees. Teda süüdistati, et ta kuningaga salajas ühenduses on, ja ta hukati tapakirwega (guillotine) ära.

Bristol (l. bristl), Inglise kaubalinn; 374,000 el.; waipade, willase ja puuwillase riide, naha, metall- ja klaasasjade walmistamise-paik.

Britannia, nii kutsuti wanal ajal Inglise- ja Schoti-maad.

Britannia-metall, hõbewalge, wäga hiilgaw metall, mis tinast ja antimoni segust kokku pandud.

Briti asumaad. Siia arwatakse: Asias: Küpros’e saar, Briti-India, Tseiloni saar, Maledivid, Straits Settlements (Singapur, Malakka, Penang, Wellesley), Malai kaitseriigid, Hongkong, Weiheiwei, Labuan, Põhja-Borneo, Sarwak ja Brunei, Kamaran ja Bahrein saared; Australias: Australia, Uus Meremaa, Viti saared, Tonga saared, Fanningi, St. Cruz jne; Amerikas: Kanada, Newfoundland ja