Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/191

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
164

Labrodor, Bermuda saared, Lääne-India (Jamaika, Bahama, Leewardi, Windwardi saared jne.), Briti Honduras, Briti Guayana, Falklandi saared ja Lõuna-Georgia; Afrikas: Kapimaa, Basuto-maa, Rhodesia, Betshuanimaa, Kesk-Afrika, Natal, Oranjemaa, Transwaal, Põhja-Nigeria, Lõuna-Nigeria, Sierra-Leone, Gambia, Kuldrand, St. Helena, Mauritius, Seyschellid, Ida-Afrika, Uganda, Somalimaa, Sansibar. — Riigikorra järel, mis Briti asumaadel walitseb, wõidakse neid kolme osasse jagada: 1) autonomiaga asumaadesse, 2) asemikkude kogudega asumaadesse ja 3) kroonu asumaadesse. Autonomiaga asumaad on praegu nagu iseseiswad riigid. Nende eesotsas seisawad Inglise walitsuse poolt nimetatud kubernerid, aga need peawad kõigele alla kirjutama, mis asumaade rahwa usaldusemehed otsuseks on teinud. Ainult mõnel üksikul korral on nad kohustatud rahwa enamuse tahtmisele wastu astuma, nagu siis, kui Inglisemaa ülemwalitsuse õigusi rikkuda tahetakse. Niisugused autonomiaga asumaad on: Australia riigid, Uus-Meremaa, Kanada, Newfoundland, Kapmaa, Natal, Transwaal ja Oranje. Teine liik asumaid, kus asemikkudekogud, on nii ütelda pool-autonomiaga. Nende asemikkude-kogudel on umbes niipalju õigusi, kui Preisi parlamendil. Kubernerid wõiwad nende otsused kinnitamata jätta ja ei pruugi ministriteks nende enamuse juhatajaid wõtta. Niisuguste asumaade hulka käiwad: Malta, Briti-Guayana, Bermudase saared, Bahama saared, Barbados ja Päält- ja Alt-tuule saared. Kolmas liik asumaid, kroonu asumaad, seisawad täieste kuberneride wõimu all. Saadikutekogu ei ole neil olemas, ainult ajakirjanduse, koosolekute ja seltside wabadus on neil. Niisuguste asumaade hulka käib pääle mõne kindluse ja wähe edenenud maa ka suur India riik. Muud kui tema asekuningas ei seisa asumaade ministri all, nagu teiste maade kubernerid, waid iseäralise India asjade ministri all, kes muidugi nagu asumaade ministergi Inglise parlamendi ülewaatuse all on. India asekuningas peab ministri juhatuse järele talitama, kel hulk asjatundjaid nõuu andmas on. Ajutisi seadusi wõib asekuningas ise oma nõuukogu waral anda, aga nad maksawad ainult nii kaua, kui minister neid tühjaks ei tunnista. Asekuninga seaduseandmise nõuukogus on 5 täitja nõuukogu liiget, kes ministri poolt ja 16 muud meest, kes asekuninga poolt nimetatakse. India rahwal enesel ei ole maa walitsemise kohta midagi ütlemist.

Briti museum (Ingl. k. Britisch Museum), suurepäraline, rahwuseline asutus Londonis. Museumis on raamatukogud, tähtsad käsikirjade, maakaartide, piltide, muinas-asjade, wanaaegsete rahade jne. kogud leida. Asutatud 1753 a.