Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/192

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
165

Briza media, wt. wärihein.

Brjänsk, kreisilinn Oreli kubermangus, Desna jõe ääres; 25,000 elanikku.

Broca (l. brokaa), Paul (1824—880), kuulus Prantsuse haawa-arst ja authropolog (inimese looduse-teadlane).

Broche (Pr. k., l. brosh), rinnanõel.

Brockhaus, Friedrich Arnold (1772—1823), Saksa raamatukaupleja, asutas (1817) Leipzigisse kirjastuse-äri, mis tema poegade ja pojapoegade toimel kõige kuulsamaks Saksamaa kirjastuse-äriks on tõusnud. — B-i kirjastuse-äri poolt on pääle muu ka üle ilma kuulus „Brockhaus’ Konversations-Lexikon“ ilmunud.

Broffério, Angelo, (1802—66), Italia luuletaja ja politikamees. Kirj. süttiawaid luuletusi Italia wabastamisest.

Broglie (l. broll-jii), 1) hertsog Achille Charles Léonee Victor (1785—1870), Prantsuse riigimees; oli Ludwig Philip’i walitsuse ajal minister, 1835 pääminister. Tema poeg: 2) Jaques Victor Albert (1821—1901), nimetati (1871) Prantsuse saadikuks Londonisse; oli 1873—74 ja 1877 Prantsuse pääministri abi.

Brokát (It. k. broccato), kulla ja hõbedaga koetud tugew siidi-riie.

Brom, keemialine algollus (element). Ta on punakas-pruun, haisew mürgiline wedelik; teda leidub mere-wees, paljudes soolahallikates jne. Bromi-ühendusi (metallidega) tarwitatakse arstirohuks, päewapildi-, wärwimise-tööstuses jne. — B. leiti 1826 a. mereweest üles.

Bromberg, linn Preisimaal (Posenis); 56,350 el.

Bromus gigantea, wt. mehitsa-hein. Bromus secatinus ja bromus segetalis, wt. rukki-luste.

Bronchies (Gr. k. bronchia, hingekõri), hingekõri harud. Bronchitis, hingekõri-harude ilanaha põletik.

Brongs (prongs), wase ja tina segu.

Brongsi aeg, seesugune aeg, millal inimesed rauda weel ei tundnud. Kõik sõjariistad ja tarbeasjad, mis meie ajal rauast tehtakse, walmistatti sel ajal brongsist. Brongsi-aja eel käis kiwi-aeg. Õpetatud mehed arwawad, et brongsi-aeg meie maal u. 5. aastasajal enne Kr. olla lõpnud.

Bronnitsõi, kreisilinn Moskwa kubermangus; 7000 el.

Bronté, Charlotte (kirjaniku nimega Currer Bell), Inglise naiskirjanik, snd. 1816, sr. 1855. Kirj. Jane Eyre jne.

Brooklyn (l. brukliin), linn P.-Amerikas (New-Jork’i riigis), Long-Islandi saarel; 1898 a. saadik New-York’i linnaga ühendatud; 1,166,800 el.

Brougham (l. broom), Henry (1778—1868), Inglise riigimees, oli 1810—30 alamkoja ja 1830—