Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/198

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
171

deratsioni) ei astunud, ühines aga temaga 1906 a. uuesti. Bundil oli enne rewolutsioni aega umbes 40 tuhat liiget, nende hulgas kahe sotsialdemokratlise ametiühisuse liikmed ta andis mitu ajalehte wälja, oma- ja wäljamaal. Ta nõuab pääle muu, rahwahariduse asja ärawõtmist riigi ja omawalitsuse asutuste käest ja rahwuse enese kätte andmist, see on asutuste kätte, mis kõigi rahwuse liigete poolt üleüldise walimiseõiguse põsjal walitakse. Ta on rahwusline, peab aga sionistitega wõitlust, sellepärast et ta nad wäikekodanlisteks tagurlasteks loeb.

Bundesrat (Sk. k., l. — raat) riikide nõukogu. 1) Saksamaal üksikute riikide asemikkude kogu, kes ühes riigipäewaga Saksamaa seadusi annab, üksi aga täitjaks wõimuks on. 2) Seitsmeliikmeline nõukogu Schweizis, kes ühendatud wabariigi täitjaks wõimuks on.

Bunge, 1) Nikolai Kristianowitsch (1823—95), Wene teadusemees ja riigimees. Kirj. „Курсъ статистики“, „Теорія кредита“, „О возстановленiи постоянной денежной единицы“, „О возстановленiи металлическаго обращенiя“ jne. Rahaministrina tegi ta mõnda parandust Wene raha-asjanduses. — 2) Aleksander Aleksandrowitsch, loomateadlane (zoolog), snd. 1857; uuris Uue-Siberi saaresid. — 3) Aleksander Andrejewitsch (1803—90), taimeteadlane; õppis Tartu ülikoolis looduseteadust, kus ta ka pärastpoole professoriks ja taime-aia direktoriks oli; käis teaduslistel reisidel Asias ja uuris Asia taimestikku. — 4) Nikolai Andrejewitsch, lahutusteadlane, snd. 1842; prof. Kiiewis.

Bunsen, Robert, Saksa lahutusteadlane, snd. 1811, õppis Parisis, Wienis ja Berlinis maateadust (geologiat), lahutusteadust ja füsikat, oli mitmes ülikoolis professoriks, suri 1899 Heidelberg’is. Lahutusteaduse ja fiisika põllul on ta palju tähtsaid leidusi teinud; leidis ühes Kirchhofiga n. n. spektral-analyse üles.

Bunyan (l. bönjen) John (1628—88), Inglise waimulik kirjamees. Kirj. „Ristiinimese teekond taewa linna poole“ jne.

Buonarotti, wt. Michelangelo.

Burgund (Pr. n. Bourgogne), endine Prantsuse maakond, 25,714 rkm. suur, 2 milj. in. Nüüd on siin Ain’i, Saone et Loire, Côte d’or ja Yone departemangud.

Burjatid, Mongoli tõugu rahwas Siberis (suuremalt jaolt Jakutski kubermangus ja Tagabaikali piirkonnas). Nad on Dalai-lama usku. Arwu poolest on neid u. 300,000 hinge.

Burke (l. börk, 1) Edmund (1730—97), Inglise riigimees ja kõnemees, wõitles parlamendis wabameelsete aadete eest, nõudis lepliku meelt Amerika asumaade kohta, oli parlamendis Prantsuse rewolutsioni