Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/199

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
172

ägedam wastane. 2) Robert O’Hara (1821—61) reisis 1860—61 a. läbi Australia mannermaa.

Burnley (l. börnli), Inglise linn Lancashires; 92,000 el.

Burnouf (l. börnuff), Eugen (1801—52),Prantsuse idamaade keelte ja olude tundja (orientalist); oli Sanskriti keele prof. Parisis.

Burns, Robert (1759—1796), kõige kuulsam ja tähtsam Schotimaa luuletaja.

Burns (l. Bõrns), John, Inglise tööliste juhataja ja politikamees, snd. 1858 a. Londonis, pidi juba 10 aastase lapsena palgatööd tegema hakkama, õppis mehanikuseks ja haris ennast hoolega edasi. Omas ametiühisuses sai ta oma õiglase meele, tarkuse ja kõne-osawusega warsti mõju ja hakkas tööliste liikumisest elawalt osa wõtma. 1889 aastal juhatas ta suurt Londoni sadamatööliste streiki, mis tööliste wõiduga lõppis. Selsamal aastal waliti ta Londoni krahwkonna liikmeks ja 1892 a. Inglise alamkoja liikmeks. Kui 1905 a. lõpul walitsus wabameelsete kätte läks, nimetati Burns kohalikkude asjade ministriks. Tema juhatab neid tööliste asemikka, kes wabameelsete poole hoiawad, kuna iseseiswa töö-erakonna juhatus Keir Hardie käes on.

Burrit (l. börret), Elihu (1811—79), rahu-apostel, oli ameti poolest sepp, pidas kõnesid Europas ja Amerikas igawese rahu üle, andis ajakirja „Õlipuu leht“ wälja.

Bursa (It. k. kukkar), kesk-ajal maja, kus waesed üliõpilased elu-ülespidamist ja korterit saiwad.

Bursch, Saksa keelne nimetus üliõpilasele. See sõna on bursa sõnast tulnud. — Burschikos, üliõpilase sarnane, rõõmus ja hooletu.

Burtneki järw w. Asti järw.

Busento, jõgi Alam-Italias. Muinasjutu järele olla Lääne-gootide kuningas Alarich selle jõe põhja maetud.

Bushel (l. böshl), Amerika ja Inglise õõnesmõet = 136100 tsetweriku.

Busuluk, kreisilin Samara kubermangus; u. 20,000 el.

Butomus umbellatus, wt. luigelill.

Buturlinowska, linn Woroneshi kubermangus; 23,000 el.

Buxhoevden, krahw von, Friedrich Wilhelm, Wene sõjaülem, snd. 1750 Muhusaarel, suri 1811 Eestimaal; wõitis 1808—9 Soomemaa ära.

Buxtehude, Dietrieh (1635—1707) kuulus orelimängija omal ajal; oli organist Lübeckis.

Buys-Bollot (l. beis-ballo), Christian Heinrich Dietrich (1817—90), Hollandi ilmateadlane (meteorolog).

Byron (l. bairn) lord Georg Noel Gordon (1788—1824), Inglise luulus luuletaja, maailma-walu sihi eestwõtja; õppis Cambridga ülikoolis; reisis (1809—11) Portugalis, Hispanias ja Greekamaal; laskis (1815) end Anna Isabella Milbank’iga lau-