Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/211

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
184

Brutus’ega wandeseltsi, millel otstarbeks oli Caesar’i ära tappa.

Castanea vesca, wt. kastaniapuu.

Castberg, Norra politikamees ja radikalsete juhataja. On 1908 a. kewadest saadik radikalses Knudseni ministeriumis kohtuministriks.

Castelar, Emilio, (1832—1899), Hispania wabariiklaste juhataja, ajakirjanik ja ajaloo professor. Kui 1873 wabariik wälja kuulutati, oli ta esiti wälimiste asjade ja pärast pääminister. Selle järel, kui ta mässu sõjawäega oli lämmatanud ja parlament seda hääks ei kiitnud, lahkus ta ametist. Pärast, kuninga walitsuse ajal, tegi ta wabariigi hääks rahulikku kihutusetõöd, aga suurt mõju ei saanud ta siis enam.

Castellamáre, Italia linn Neapeli lahe ääres; 33,000 el.; supeluskoht.

Castellon (l. kasteljon) de la Plana, Hispania linn ja kindlus Valencias; 31,500 el.

Castelvetráno, Italia linn Sitsilia saarel; 25,000 el. Linna lähedal on endise Selinunt’i waremed.

Castilho (l. kastillju) Antonio Feliciano de (1800—75), Portugalia luuletaja. Tema luuletused on wäga kõla- ja tundmuserikkad.

Castrén, Mathias Aleksanteri, Soome keeleuurija, snd. 1813., käis uurimisereisil Soome sugu rahwaste juures Põhja-Europas ja Siberis. Oma kirjatööde läbi sai C. Soome sugu rahwaste wõrdlewa keeleteaduse põhjendajaks. Suri 1852 professorina Helsingis.

Castro (l. kastro) Cypriano, endine Venezuela wabariigi president (snd. 1858). Kukutas 1899 president Andrade, sai järgmisel aastal ajutiseks ja hiljem pärispresidendiks. Tema ajal on palju mässusid ja teistel riikidel temaga ühtelugu tegemist olnud. Heideti presidendi ametist 1909 a.

Cast steel (Ingl. k. l. käst stiil), kõige parem Inglise teras.

Cataláni, Angelica (1782—1849), Italia kuulus naislaulja.

Catania, Italia linn, Sitsilia saarel, Ätna mäe jalal. Sai 1908 a. maawärisemise ajal palju kannatada.

Cathartica (Lad. k.), kõhu-tühjendajad rohud.

Catilina, Lucius Sergius, Roma mässulane, elas 108 e. Kr. Ta oli kuulus oma nurjatu elu läbi, tõstis mässu, et walitsust ära wõita, aga katse läks nurja ja ta langes wõitluses.

Cato, 1) Marcus Porcius, (wanem), snd. 234 e. Kr. Tusculumis, waliti 195 konsuliks, wõitles Hispanias ja Greekamaal, nõudis tsensorina rahwalt elukommete lihtsust ja puhtust, oli äge karthaglaste waenlane, pea igas kõnes, mis ta senatis pidas, nõudis ta Karthago ärahäwitamist. Tema pojapoeg: 2) Marcus Porcius, (noorem), snd. 95 e. Kr., wõitles Pompejus’e ja Caesar’i auuahnete püüete wastu wabariigi alalhoidmise eest, suri 47 e. Kr.

Cats, Jacob (1577—1660) Hollandi luuletaja.