Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/214

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
187

salk. — Cervius Tullius jagas kõik kodanikud nende waranduse järele 5-de klassi, mis omalt poolt jälle 193 centuriasse oli jagatud.

Ceram, Hollandi saar (Molukki saarestikus), 18,200 rkm. suur, 100,000 el.

Ceratid, (Lad. k. sõnast cera, waha), wahasalwid.

Ceratónica siliqua, Jaani leiwapuu; kaswab Wahemere äärsetel maadel.

Cerbera, kuljuspuu; kaswab Lääne-Indias.

Cerberus, wanade greeklaste muinasjutu järel „kolmepääga koer,“ kes manala ukse ees wahti pidas.

Cereálid (Lad. k., l. tsereaalid, Ceres’e anded), wiljataimed.

Cérebrum (Lad. k.), pää-aju.

Ceremonia (Lad. k., l. tséremònia), pühalik toimetus ehk talitus, s. o. wälimised kombed, mille abil piltlikult mingi talituse, iseäranis usulise talituse tähendust seletatakse; pidukomme, pidupruuk.

Ceremonial, pidukommete ja pidukorra eeskiri (suurtel pidudel).

Ceremonia-meister, koja-ametnik, kes würstide, kuningate jne. kodades kojaelu seaduste täitmise järel walwab.

Ceres (greeklaste Demeter), romlaste põlluharimise ja maasaaduste naisjumal.

Ceresin (l. tseresiin), maawaha; puhastatud ceresini tarwitatakse wahaküünalde järeltegemiseks ehk wõltsimiseks.

Cereus (sammas-kaktus), taimed kaktuse (cacteae) sugukonnast. Neid on wäga mitu seltsi. C-d on wäga mitmemoodulised ja kaswawad 9—16 meetrit kõrgeks. Nende kodumaa on Mexiko, Lääne-India ja Põhja-Amerika. C. giganteus, kaswab 12—16 meetrit kõrgeks. Temal on walkjad, 10—13 cmt. laiad õied. Wilja tarwitatakse toiduks.

Hariduse sõnaraamat Cereus.png

Cereus.

Ceroxylon audicola, wahapalmipuu, kaswab Andes’e mägestikus (L.-Amerikas) ja saab kuni 70 m. kõrgeks. Tema waha tarwitatakse küünalde walmistamiseks. Lehtedega, mis kuni 6 meetrit pikaks kaswawad, kaetakse katuseid.

Hariduse sõnaraamat Ceroxylon audicola.png

Ceroxylon audicola.

Certificat, (Lad. k.), kirjalik tunnistus.

Cervantes Saavedra, Miguel de (1547—1616), Hispania kuulus