Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/215

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
188

luuletaja, õppis Salamanca ja Madridi ülikoolis, wõttis sõjamehena Lepanto merelahingust (1571) osa, kus püssi-kuul ta pahema käest läbi tungis; sattus 1575 kodureisil Hispaniasse Algeria mererööwlite küüsi ja pääsis nende käest alles 1580 wabaks, mis järel ta kirjanikuks hakkas. Tema kuulsam kirjatöö on rüütliroman „Don Quixote (l. don kishott),“ mis pea kõigisse maailma keeltesse on ümber pandud.

Cesena (l. tseseena), Italia linn, Bologna ja Ancona wahel; 42,500 el.

Cetinje (l. tsetinje), Montenegro päälinn, u. 3000 el.; asutatud 1478 a.

Cetraria islandica, Islandi sammal; tarwitati endisel ajal arstirohuks kopsutõbe wastu.

Cette (l. sätt), Prantsuse linn Wahemere ääres; 32,000 el.; supeluskoht.

Ceuta (l. tseu-ta), Hispania linn ja kindlus Marokko rannal, Wahemere ääres, Gibraltari wastu; 13,000 el.

Cewennid (l. sewennid), mägestik Lõuna-Prantsusemaal. Kõige kõrgem mägi on Mézenk, mis 1754 m. kõrge.

Ceylon (l. tseilon; Sanskriti keeli Cinghala), Inglise saar India okeanis, on Palk-salme läbi Läbi Lääne-Indiast lahutatud; 65,700 rkm. suur, 3,577,000 in. Saare keskel on Adamspik nimeline mägi, mis 2260 m. kõrge. Saare klima on soe ja ei ole mitte terwisele kahjulik. Saadused: kohwi, puuwill, kokuspähkled; raud sool, diamantid jne. Päälinn: Colombo. — C. saar on 1815 a. saadik inglaste päralt.

Cf. (lühendatud confer), wõrdle.

Chaerophyllum, wt. koeraköömel; c. bulbosum, wt. waresputk.

Chagrin (l. shagräng, Türgi k. sagri selg), kõwa, paks, parkimata hobuse wõi eesli seljanahk.

Chaine (Pr. k., l. sheen), kett; tantsuliige, kui tantsijad üksteisele mööda minnes kätt annawad.

Chaise (Pr. k., l. shees), tool, wanker.

Chalcedon (Chalkedon), linn Bythinias, Konstantinopoli wastu. Siin peeti 451 a. kiriku-koosolekut.

Chalkis (Negroponte), Greeka saare Euböa päälinn.

Chaldron (l. tshaldren), Inglise kiwisüsi mõõt; Londonis = 1163,13 liitert.

Challemel-Lacour (l. shalleméll-lakuur), Paul Amand (1827—1896), Prantsuse ajakirjanik ja politikamees. Waliti 1876 senatoriks, nimetati 1883 Ferry ministeriumis wälimiste asjade ministriks, sai 1893 senati presidendiks. Oli agar wabariiklane ja kiriklaste wastane, hästi haritud ja osaw kõneleja, üks Gambetta ringkonna tähtsamatest meestest.

Châlons sur Marne (l. shalong sür marn), Prantsuse linn Marne jõe ääres; 21,500 el.

Chamberlain (l. tsheemberlen) Josef, Inglise politikamees (snd. 1836). Birminghami wabrikandi poeg. Waliti 1876 alamkotta ja sai sääl warsti radikalsete juhatajaks.