Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/216

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
189

Oli Gladstone ministeriumis 1880—1885 kaubanduse ja pärast kohalikkude asjade minister. Ei olnud 1886 Gladstone homerule-ettepanekuga nõuus, lõi wabameelsetest lahku ja asutas ühes Devonshire hertsogiga wabameelsete unionistide erakonna, kes Gladstone wastu wõitlema ja hiljem wanameelsetega sõbrustama hakkas. 1895 asutas Ch. ühes wanameelsetega Salisbury juhatusel uue ministeriumi, kus ta asumaade ministriks hakkas. Tema püüdis asumaid ühendada ja Britimaa wõimu ihust ja hingest suurendada. Buuride wabariigid kihutas ta 1899 Inglisemaaga sõda algama, kus nad oma iseseiswuse kaotasiwad. 1903 hakkas ta kaitsetollide hääks kihutusetööd tegema, mis järel wanameelsed walimistel lüüa saiwad. Chamberlain on wäga elaw, ettewõtlik ja hää kõneanniga mees.

Chamaerops, härjapõlwe palmipuu.

Hariduse sõnaraamat Chamaerops.png

Chamaerops.

Chamisso (l. shamísso), Adelbert (1781—1838), Saksa luuletaja ja looduseuurija, sündis Prantsusemaal. Teina luuletöödest on mõned, nagu Salas y Gomez ka Eesti keelde tõlgitud.

Champagne (l. shampanj), endine Prantsuse maakond. Siit on n. n. shampanja marjawiinad pärit.

Champfleury (l. shangflörii), pärisnimega Jul. Fleury (1821—89), Prantsuse kirjanik; kirjutas romanisid jne.

Champion (l. shangpiong), wõitleja, Inglisemaal (l. tsämpion) wõitja wõitluses.

Champollion (l. shangpojong) Jean François (1790—1832), prantslane, Egiptuse wanaaja-uurija. Tema uuris wälja, kuidas wanu Egiptuse kirjasid tuleb lugeda ja andis Egiptuse sõnaraamatu ja keeleõpetuse wälja.

Chanson (Pr. k., l. shangsong), laul, rahwalaul.

Chara, weetaimed mererohu sugukonnast. Nad kaswawad seiswates magedates wetes ja mererannal parajas ilmawöös.

Hariduse sõnaraamat Chara.png

Chara.

Charade (Pr. k., l. sharaad), silbimõistatus.

Charente (l. sharangt), Prantsuse jõgi, jookseb Gascogne lahte; 360 km. pikk.