Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/237

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
206

Condorcet (l. kongdorsee), Jean Antoine Nicolas Caritet, Prantsuse mõttetark, snd. 1743; wõttis „Encyclopedie“ toimetamisest osa; waliti (1792) seaduse-andwa-kogu presidendiks; põgenes pärast girondistide langemist Parisist ära, wõeti aga Clamaris kinni ja tegi (1794) arwatawasti ise oma elule wangikojas otsa.

Condottieri, Italia palga-sõjameeste päälikud keskajal.

Confédération Générale du Travail (l. kongfederashion sheneraal dü trawai), üleüldine töö konföderatsion, tööliste ametiühisuste keskasutus Prautsusemaal, asutatud 1895. Tema liikmeteks on ametiühisuste föderatsionid (ühendused) ja tööbörsed. Nende kaudu seisab temaga enam kui pool kõigist Prantsuse ametiühisuste liikmetest ühenduses. Tema wiimane eesmärk on praeguse sotsialse korra kukutamine ja wõimu tööliste kätte wõtmine. Parlamenditööst ei looda tema midagi, waid ainult „otsekohesest tegewusest“ ja iseäranis üleüldisest streigist. Selle wastu walmistab ta, sest sellega tahab ta kord töölistele wõitu muretseda. Tööliste elujärje esialgseks parandamiseks soowitab ta kohalikka streikisid. Et sotsialdemokratia kodanlises parlamendis tööd teeb, siis ei wõi ta temaga sõbrustada. Tema põhjuskirja on üles pandud, et ta wäljaspool politilisi koolisid peab seisma.

Confer (lühendatud cf. ehk cfr.) wõrdle.

Confucius (l. konfutsius), wt. Kong-fu-tse.

Congreve (l. kongriiw), 1) William (1670—1729), Inglise näitekirjanik. 2) Sir William (1772—1828) Inglise sõjainsener. 3) Richard (1818—99), Inglise mõttetark. Kirj. „Catechism of positive religion,“ „The Roman Empire of the West“ jne.

Conium maculatum, L., wt. surmaputk.

Connaught (l. konnaaot), Iiri maakond; 17,773 rkm. suur, 650,000 el. Päälinn: Gallway.

Connecticut (l. konnektiköt), riik P.-Amerika Ühisriikides; 12,825 rkm. suur, 908,420 in. Päälinn: Hartford.

Conscience (l. konstsients), Hendrik, Vlami kirjanik, snd. 1812 Antwerpen’is, suri 1883 Brüsselis. Oli üks Vlami kirjanduse loojatest.

Conseil (Pr. k., l. konsséi), nõuukogu. Ministrite, riigi, departemangu kogukonna jne. nõuukogu. C. de prud’hommes (l. prüdómm), tööstuse wahekohns. C. supérieur du travail (ssüperi-öör dü trawái), töö nõuukogu, kes tööliste küsimust uurib ja tööliste elujärje parandamiseks seadusi walmistab. Temal on 30 liiget, kes ministeriumi poolt kaheks aastaks nimetatakse. Neist peawad kolmandik töölised, kolmandik tööandjad ja kolmandik rahwasaadikud, tuttawad majanduseteaduse ja sotsialpolitikamehed olema.