Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/238

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
207

Considerant (l. konssiderang), Victor (1808—1893). Prantsuse sotsialist. Oli Fouriere surma järel tema poolehoidjate juhataja ja tegi mitu korda katset tema mõtteid teoks teha.

Consilium (Lad. k.), nõu; nõuukogu; kiriku koosolek. — C. abeundi, nõuuandmine ülikoolist ehk mõnest teisest kõrgemast õpeasutusest wälja astuda. C. a. on kergem karistus kui wäljaheitmine.

Constable (l. konnstebl), Inglisemaal politseiametnik.

Convallaria, wt. tarikellad; c. polygonatum, luuwalu ehk jooksja rohi.

Convallaria bifolium L., wt. leseleht.

Convolvulus arvensis wt. lipuwaarik. C. sepium, wt. kassitapp.

Cook (l. kukk), James, Inglise meremees, snd. 1721 Marton’is (York’i krahwikonnas). Ta tegi kolm suurt reisi ümber maailma. Esimesel reisil 1768—71 jõudis ta Australiasse, leidis Cook’i wäina Uue-Meremaa saarte wahel üles ja ristles Australia ja Guinea wahel; teisel reisil 1772—75 käis ta Uuel-Meremaal ja purjetas ümber Cap Horn’i; kolmandal reisil 1776—79 läks ta teed otsima Atland’ okeanist Waiksesse okeanisse, leidis Sandwichi saared üles, tapeti aga säälsete elanikkude poolt Owaihi saarel 1779.

Cooper (l. kuupr), James Fenimore (1789—1851), P.-Amerika romanikirjanik. Kirjeldab oma juttudes iseäranis indianlaste ja uudisasukate, ka meremeeste elu. Kirj. „The spy“ (salakuulaja), „The bee-hunter“ (mesilastekütt), „Nahksuka jutud“, „The last of the Mohicans“ (Wiimane mohikaanlane), „The pilot“ (tüürimees), „The water-witch“ (Weenõid) jne.

Cooper (l. kuupr), jõgi L-Australias, jookseb Eyre järwe.

Coppée, François (1843—1908), Prantsuse kirjanik. Kirj. luuletusi, näitemängusid ja romanisid.

Copyright (Ingl. k., l. koppirait), kirjastuse õigus.

Corda, (It. k.), muusikariista keel.

Corday (l. kordää), Charlotte (1767—1793), Prantsuse naisterahwas, tappis (1793) Parisis rewolutsioni ajal Marat’i ära, mille eest ta ise tapakirwe läbi selsamal aastal surmati.

Cordoba, linn Argentinias, 50,000 elanikku.

Cordova, Hispania linn Guadalquivir’i jõe ääres; 58,000 el.; piiskopi elukoht. — 755—1031 oli C. Omeijadi soost emiride ja khalifide päälinn.

Cork, Iirimaa linn Lee jõe suus: 78,000 el.; ülikool. — C.-i sadamalinn on: Queenstown (l. kwiinstoun).

Corneille (l. korneij), Pierre (1606—1684), Prantsuse näitekirjanik; oli esiteks adwokat; waliti 1647 Prantsuse teaduse akademia liikmeks. C. on Prantsuse klassilise kurbmängude põhjendaja. Tema tähtsamad kurbmängud on: „Cid“, „Horaçe“, „Polyeucte“, „Rodogune“.