Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/24

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
22

Akkermann, kreisilinn Bessarabias, Dnjestri jõe paremal kaldal, umbes 18 w. Mustast merest eemal; 28,000 el. Ühendati lõpulikult 1806 Wenemaaga. — Akkermani kreis, 7,300 rw. suur, 270,000 in.

Akkommodation (Lad. k.), oludega kokku-sünnitamine. — Arstiteaduses nimetatakse selle sõnaga silmatera omadust, end nii muuta, et silm asju mitmesuguste kauguste tagant ühe-hästi näeb. See on selle läbi wõimalik, et silmatera paenduw on ja oma kumerust muuta wõib.

Akkompagnement (Pr. k. l. akkompanjemang), kaasmäng (klaweril, wiiulil jne.); akkompagneerima (l. akkompanjeerima), kaasa mängima.

Akkord (Lad. k.), 1) helide kokkukõla; 2) kokkuleppimine (wõla-andja ja wõlgniku wahel); leping (töö-andja ja töötegija wahel), tükitöö.

Akkrediteerima (Pr. k.), kirjalikult kellegile luba andma, määratud summa raha wastu wõtta. — Akkreditiv, kirjalik tunnistus, et kellegile määratud summa raha wõib anda, mille eest soowitaja wastutab.

Akkumulator (Lad. k. „jõuukoguja“), riist elektrilise-jõuu kogumiseks. A-sid tarwitatakse lühikese, aga suurt jõudu nõudwa töö jaoks (nagu raskuste tõstmiseks, wesiwärawate lahtitegemiseks jne.). Esimene a. on Armstrongi üles leitud, ja see ei läinud palju harilisest weepressist lahku. A-del on suur tähtsus, sest nende abil on wõimalik elektri-jõudu ühest kohast teise wiia.

Hariduse sõnaraamat Akkumulator.png

Akkumulatorid.

Kõik senised a-d ei anna aga mitte nii palju elektrijõudu tagasi, kui nende täitmiseks ära kulub. Kõige täielikumate juures on kaotus ikka weel 15% ümber.

Akkurat (Lad. k.), karwa päält; hoolas.

Akmolinski maakond, Kesk-Aasia Wenemaa kirgiisi-stepi põhja-hommikupoolne jagu; 512,000 rw. suur 883,000 elanikku, kellest umbes 100,000 kirgiislast. Päälinn: Akmolinsk, Ischim’i jõe ääres, 10,000 el.

Akroamatiline õpetusewiis, jutustaw õpetusewiis, s. o. niisugune õpetusewiis, et kooliõpetaja jutustab ja lapsed kuulawad.

Akrobat (Gr. k.), köietantsija.

Akromatismus (Gr. k.), prismade