Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/243

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
212

ta küll kohe kokku, aga see andis C-le kui „lord protektorile“ kõige laialisema riigiwõimu. C. lõpetas (1654) Madalmaade wabariigiga ja (1658) Hispaniaga sõda. Hispanialt saadi Jamaica ja Dünnkirchen. Protektori ajal tõusis Inglisemaa maailmariigiks. C. suri 1659. Tema poeg Richard sai pärast isa surma küll protektoriks, aga ta oli sunnitud seda ametit juba 1659 käest ära andma.

Crookes (kruuks), William, Inglise looduseteadlane; radiometri ja thalliumi ülesleidja.

Croton, taim euphorbiaceae sugukonnast, kaswab Ida-Indias, Meksikos; temast saadakse krotoni-õli, mida kõhu tühjendawaks rohuks, hambawalu jne. wastu tarwitatakse.

Hariduse sõnaraamat Croton.png

Croton.

Cruciferae, wt. ristõislased.

Csaba (l. tshaba), Ungari linn; 37,600 el.

Csardas (l. tshaardash), Ungari rahwatants.

Csikos (l. tshikosh), hobuse-karjane Ungari rohtlaanes (pustas).

Cuba, Lääne-India saar, on kõige suurem saar Antilla saarestikus; 118,883 rkm. suur, 1,600,000 in. Pääsaadused: suhkur, tubak, kohwi, kakao, riis, arrowroot, puuwill, indigo. Päälinn: Havanna. C. leidis Columbus 28. okt. 1492 üles. Saar oli 1492—1898 hispanlaste oma, langes aga pärast Hispania-Amerika sõda Ühisriikide mõju alla. Nime järel on ta nüüd iseseisew wabariik.

Cui bono (Lad. k.), kelle kasuks? mis otstarbeks?

Cujacius, Jacques (1522—90). Oli omal ajal kõige tähtsam õiguseteadlane; õpetas Cahore’is, Bourges, Valence’s, Turin’is ja Parisis õiguseteadust.

Culpa, (õiguseteaduses) ettewaatamata olekust tehtud kuritöö. C. wastand on dolus, mis meelega tehtud kuritööd tähendab.

Cumä, kõige wanem greeklaste asundus (kolonii) Italias, Campania rannal.

Cum laude (Lad. k.), kiitusega.

Cunard (l. kjunard), Samuel (1787—1865) Europa ja Amerika wahel käiwate aurulaewade linja põhjendaja. Tõsteti (1859) baronet’iks.

Cunene, jõgi L.-Afrikas, 1500 km. pikk, tuleb Mossamba mägestikust ja jookseb Atlandi okeani.

Cunningham, Allan, (1784—1842), Schoti rahwaluuletaja.

Curare, kange mürk, millega L.-Amerika algelanikud oma noolesid wõiawad.

Curie (l. kürjee), Pierre (1859—1906), Prantsuse lahutusteadlane; leidis ühes oma abikaasaga „radiumi“