Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/249

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
218

Grundtwig, Heiberg, H. C. Andersen, Paludan Müller, Molbech jne. Daani uuematest ilukirjanikkudest olgu nimetatud: Holger Drachmann, Schandorph, Jens Peter Jacobsen, Pontoppidon, Bergsöe, Scharling, Bang, Nansen, Larsen, Bauditz, Carl Edvard Brandes, Ewald, Jensen. Daani uuemad kirjanikud on enam-wähem Georg Brandes’i mõju all olnud, kes kui teraw arwustaja ja tubli kirjanduse-ajalooteadlane terwes haritud maailmas laialt tuttaw on.

Da capo (It. k.), uuesti.

Dach, Simon (1605—59) Saksa luuletaja, oli prof. Königsbergis. Kirj. waimulikka ja ilmalikka laulusid.

Dactylis glomerata, wt. koirarohi.

Daewas, Zoroasteri usus „pimeduse wõimud“.

Dagestani oblast, maakond Taga-Kaukasias, 26,000 rw. suur, 600 tuh. in. Päälinn Temir Han Schura.

Daguerre, (l. dagäär), Louis Jacques Mande (1789—1851), n. n. „daguerretypia“ ülesleidja.

Daguerretypia, wt. fotografeerimine.

Dahlgren, Fredrik August (1816—95), Rootsi luuletaja ja ajaloo kirjutaja. Kirj. luuletusi, näitemängusid jne.

Dahlia, wt. georgine.

Dahn, Felix (snd. 1834), Saksa kirjanik, 1888 a. saadik prof. Breslaus. Kirj. luuletusi, näitemängusid ja ajaloolisi romanisid, millest „Wõitlus Roma pärast“ ka Eesti keelde on tõlgitud; pääle selle on ta weel „mälestusi“ jne. wälja andnud.

Dahome, neegririik Ülem-Guineas, 152.000 rkm. suur, u. 1 milj. in. On 1893 a. saadik Prantsuse päralt. Päälinn: Porto Novo, kus 50,000 el.

Daimios, Jaapani endised laenuwürstid.

Dairi, Jaapani keisri endine auunimi.

Dajakid, Borneo saare päris-elanikud. Nad on Malai tõugu, langewad mitmesse (pääle 100) sugukonda, ja räägiwad 20—30 keelemurret.

Dakka, (Dhaka), linn Ida-Indias, Ganges’e jõe ääres; 91,000 el.

Dakota, riik P.-Amerika Ühisriikides, 384.460 rkm. suur; 723,000 el. Päälinn: Bismarck. Ta langeb kahte jakku: Põhja-Dakota ja Lõuna-Dakota.

Daktylus, kolmesilbiline wärsimõõt, millel üks pikk ja kaks lühikest silpi; näit. kannatus.

Dal, Wladimir (1801—72), Wene kirjanik. Kirj. hulk juttusid Wene elust.

Dalai-Lama (l. dalai-laama), Buddha usuliste ülem waimulik ja ühtlasi Tiibeti ilmalik walitseja.

Dalai-Noor, järw Mongolias, ka Baikali järwe nimetus.

Dalekarlia ehk Dalai-maa, Rootsi maakond Helsingland’is, Herje-jõe orus. Siin elas ajaloos kuulsaks saanud, wäga wabadust-armastaja rah-