Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/250

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
219

was, kes alati walmis oli niihästi daanlaste kui ka kodumaa ülemuste rusumiste wastu mõõka tarwitama. Sellepärast kutsusiwadgi Engelbrekt Engelbrekti poeg ja Stured ning Gustav Wasa neid omale appi. Dalailased toetasiwadgi neid nende ettewõtetes.

Dal-Elf, jõgi Rootsimaal, jookseb Põhja ehk Bottni lahte, 497 km. pikk.

Dalin, Olof v., Rootsi luuletaja, snd. 1708, sr. 1763 Stockholmis. Andis ajakirja „Argus“ wälja.

Dall’ Ongaro, Francesco (1808—73), Italia luuletaja, prof. Neapelis. Kirj. luuletusi, näitemängusid, uudisjuttusid jne.

Dalmatia (l. dalmatsia), Austria kroonimaa, Kroatia, Herzegowina, Montenegro, Bosnia ja Adria mere wahel; 12,836 rkm. suur, 604,500 in. (suuremalt jaolt serblased). Maapind on wäga mägine. Elanikkude pääelutoimetused on karjakaswatamine, kalapüüdmine, wiina-põõsaste ja oliwide kaswatamine, mereasjandus. Päälinn: Zara.

Dal segno (It. k., l. dal senjo) muusikamärk, tähendab, et selle märgi juurest alates korrata tuleb.

Dalton (l. daltn), John (1766—1844), Inglise fiisika- ja lahutusteadlane, oli 1793 a. saadik prof. Manchester’is. Uuris gaaside ja aurude omadusi. Kirj. „New system of chemical philosophy“.

Daman, Portugalia maakoht ja sadamalinn Ida-India läänerannal; 30,000 el.

Damanhur, linn Alam-Egiptuses; 30,000 el.

Damara ehk Ova-herero, Afrika rahwas Bantu neegrite soost. Nad hariwad pääasjalikult põldu ja kaswatawad karja.

Damaschke, Adolf, Saksa sotsialpolitikamees, snd. 1865, õppis kooliõpetajate seminaris, oli mõne aasta rahwa-kooliõpetaja ja hakkas siis kirjanikuks ja politikameheks. 1892 a. juhatab ta ajakirja „Deutsche Volksstimme“ (Saksa rahwahääl) ja 1898 a. saadik on ta Saksa maaparandajate (bodenreformerite) juhataja. Kirj. pääle muu: „Aufgaben der Gemeindepolitik“ mis ka Eesti keeli nimega: „Kogukondlise omawalitsuse ülesanded“ on ilmunud.

Damaskus, (Ar. k. Dimescke’ Scham), Syria ja Palestina päälinn, wiljakas orus, Antilibanon’ist idapool; 140,000 el. Linnas on palju Muhamedi usu templid, ristiusu kirikuid ja kloostrid. On kuulus oma mõõkade, waipade, roosiõli ja siidi-riide poolest. — D. oli 661—750 Ommaijadi soost khalifide päälinn.

Damiette, linn Alam-Egiptuses, 31,000 el.

Dammara, Dammara-kuusk, kaswab Jawa saarel. Australias, Uues Kaledonias; on wäga waigurikas. Temast saadakse n. n. Dammara lakki.

Damokles, Syrakusa kuninga Dionysos I-se koja-isand, kes oma peremehe õnne wäga ülistas. Kuningas kutsus kord ta rikkalikult kaetud lauda toitu wõtma. Selle koha üle aga,