Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/252

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
221

Darial, kitsas-tee Kaukasias; leidub kõige suuremal sõjateel, mis Tiflisi ja Wladikawkasi wahel on.

Daria laht, Karaïbi mere laht, Kolumbia põhja-rannal.

Darius (Gr. k. Dareios, Wana-Persia k. Darajawush), kolme Persia kuninga nimi. — 1) D. I. Hystaspes (Vishtâspa), hakkas 521 e. Kr. walitsema, pidi aga oma walitsuse algul mitu mässu maha suruma, käis sõjakäigul Mustamerest põhjapool asuwate skythlaste wastu, laiendas idas oma riigi piirisid kuni Indus’e jõeni. A. 492 e. Kr. saatis ta Mardonius’e juhatusel suure sõjawäe Greekamaad ära wõitma. Athos’e neemel sai aga Persia laewastik tormi käes otsa, ja Mardonius oli sunnitud Thrakia-maalt, kus talle bryglased suurt kahju tegiwad, Asiasse jälle tagasi minema. Uus Persia sõjawägi, mis Datis’e ja Artaphernes’e juhatusel nüüd Greekamaale saadeti, wõideti 490 e. Kr. greeklaste poolt Marathoni juures täitsa ära. D. suri 485 e. Kr. — D. jagas oma riigi 20 walitsuse piirkonda, mille igaühe üle maawalitseja (satrap) walitses. Ta laskis ka Nili jõge kanali kaudu Punasemerega ühendada. Korraliku kirjaposti olla ta, nagu Greeka ajalookirjutaja Herodot jutustab, omas riigis sisse seadnud. 2) D. II., Nothus, walitses 424—405. e. Kr., kaotas Egiptuse. — 3) D. III., Kodomannos, wõitles Makedonia kuninga Aleksander Suure wastu, kaotas aga (331 e. Kr.) Gaugamela juures lahingu ja sai (330 e. Kr.) oma satrapi Bessos’e käe läbi surma.

Darmstadt, suurhertsogi-riigi Hessen-Darmstadti päälinn, Darmi jõe ääres; 78,600 el.

Darwin, Charles (1809—1882), kuulus Inglise looduseuurija, n. n. „põlwenemise õpetuse“ (Deszendenztheorie) põhjendaja. Tema pääõpetus on: Elawad olewused muudawad end pika aja jooksul, põlw-põlwelt elutingimiste mõju all. Sellest muutmisest ongi mitmesugused loomade tõuud ja sugud wälja kaswanud. D. tähtsamad kirjatööd on: „On the origin of species by means of natural selection“ (tõugude saamisest loomuliku wäljawaliku kaudu), „The descent of man“ (Inimese põlwenemine), jne. D. kirjatööd on meie aja looduse-teaduste, iseäranis elu-õpetuse (biologia) edenemise kohta suurt mõju awaldanud.

Hariduse sõnaraamat Charles Darwin.png

Charles Darwin.

Daschkow, 1) Dmitri Wassiljewitsch (1784—1839), Wene riigimees ja kirjanik. — 2) Wassili Andrejewitsch, Wene rahwateadlane (etnograf), asutas Moskwasse