Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/253

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
222

Daschkow’i rahwateaduselise museumi.“

Daschkowa, Wene würstinna (1743—1810), nimetati (1780) Peterburi teaduseakademia esimeheks. Andis trükist algupäralisi kirjatöösid ja tõlkeid wälja. Kirj. naljamängusid ja toimendas ajakirja „Собесѣдникъ любителей россійскаго слова“.

Daschnaktsutjun (E. k., „ühendus“), Armenia rewolutsioniline erakond Kaukasias. Ta tekkis 1892. a. Kristofori Mikeljäna juhatusel ja püüdis Türgimaal elawaid armenlasi Türgi walitsuse wastu toetada. Wene walitsus oli ta wastu esiti sõbralik ja aitas teda aristokratliste grusinlaste ja muhamedlaste wastu. Aga pärast hakkas ta teda taga kiusama. Kui walitsus Armenia kirikuwaranduse ära wõttis, kihutas d. armenlased ta wastu wõitlema, tegi Wene rewolutsioni-erakondadega ühendust ja hakkas wõitluses walitsuse wastu terrori tarwitama. D-i programm on demokratline ja sotsialistline. Terwele Taga-Kaukasiale nõuab ta kõige laialisemat kohalikku omawalitsust demokratlise walimiseõiguse põhjal ja ühesuguseid õigusi kõigile rahwustele ja uskudele. Edasi tahab ta tööliste elujärge tublisti parandada ja maad aega mööda üleüdsuse kätte wõtta. Sotsialdemokratia meelest on ta liig rahwusline, mispärast ta wahekord temaga kõige parem ei ole.

Dashbog, muinas-slaawlaste põlluasjanduse jumal.

Dashzynski (l. daschinski), Ignats, Austria politikamees. Snd. 1866. wäikese ametniku pojana. Oli Wenemaal ühe Poola aristokradi perekonnas kodukooli-õpetajaks ja istus selle pärast, et ta sotsialistiks loeti, 7 kuud Pultuski kindluses. Selle järel kui ta Krakaus ja Zürichis looduseteadust ja Lembergis õiguseteadust oli õppinud, hakkas ta Galitsia sotsialdemokratia hääks agarasti tööd tegema. Poola mõisnikud kiusasiwad teda ja ta erakonda wihaselt taga, ei suutnud aga wiimase edenemist enam takistada. Selle järel kui Austria saadikutekogu walimise-õigust parandatud oli, waliti D. Krakau talupoegade poolt (1897) saadikutekogu liikmeks. Sääl wõitis ta õiglusearmastus ja hiilgaw kõneanne talle otsekohe sõpru. Kõned, mis ta Galitsia mõisnikkude walitsusewiisi selgitamiseks pidanud, on alati sooja kiiduawaldusega wastu wõetud.

Hariduse sõnaraamat Datlipalmipuu.png

Datlipalmipuu.

Datlipalmipuu (Phoenix dactylifera), puu palmide (palmaceae) sugukonnast. Kaswab Põhja-Afrikas,