Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/52

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
42
Hariduse sõnaraamat Amperemeter.png

Ampèremeter.

wõiwad. A-de weri on punane ja külm. Nad hingawad kopsudega. Et nende seedimine aega mööda sünnib, siis wõiwad nad kaua aega ilma söömata olla. Mõned munewad, mõned sünnitawad elawaid poegi. A-de hulka arwatakse: kilpkonnad, sisalikud, maod ja konnelajad.

Amphiktyonia (l. amfiktionia), wanade greeklaste juures mitmete rahwa-suguharude leping, mille otstarbe oli ühise püha-paiga kaitsmine ja lepingu-koosolekul omawaheliste tülide õiendamine. Kõige kuulsam oli Delphi a., millest 12 suguharu osa wõttis.

Amphiteater (Gr. k., l. amfiteater), wanade romlaste juures loomawõitluste ja wõidumängude jaoks määratud hoone. A-d oliwad ümargused ehk pikerik-ümargused ilma katuseta. Keskel oli wõitluseplats ehk arena, mille ümber tugew müür oli ehitatud. Müüri taga oliwad istekohad, mis keskelt tagapoole järk-järgult ikka kõrgemaks tõusiwad. — Kõige suurem a. oli Roma linnas amphitheatrum Vespasiani, mis nüüd Colosseumi nime all tuttaw. Selles olla 85,000 istekohta olnud. Ta on praegu waremetes.

Hariduse sõnaraamat Amphiteater.png

Amphiteater.

Amputation (Lad. k. amputatsion, äralõikamine), haawa-arsti-teaduses haigeks jäänud keha liikme, nagu jala, käe, rinnaosa jne. äralõikamine, kui muul wiisil enam terwekssaamist loota ei ole.

Amritsar, linn Ida-Indias (Pandschabis), 162,000 el.; sikh’ide püha linn.

Amr ibn al Assi, arablaste sõjaülem, wõitis Syria, Egiptuse ja Põhja-Afrika kuni Tripolini, asutas Fostât’i (wana Kairo), suri 664.

Amsterdam, Hollandimaa päälinn, Amstel’i jõe ja Y (l. ei) lahe ääres, 550,000 el. Linn on 90 saarele ehitatud, mida 300 silda üksteisega ühendawad. A-s on diamandi ihumise-kodasid, ülikool taime- ja loomade-aedadega, teaduste akademia jne.

Amu-Darja, jõgi Turkestanis, tuleb Pamir’i mägestikust, jookseb Arali järwe (wanasti jooksis ta Kaspia merde), 2128 w. pikk.

Amulet (Ar. k.), asi, millel ebausklikkude inimeste arwamise järel