Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/53

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
43

terwekstegemise ja õnnetuste eest kaitsmise jõud olla; kantakse harilikult kaelas.

Amúr, jõgi Ida-Siberis Amuri piirkonnas (oblastis), tuleb Dauria mägestikust, sünnib kahest jõest (Schilka ja Argunja), woolab Limani lahte, mida Sahalini saar Waiksest okeanist lahutab; umbes 4000 w. pikk. Paremalt poolt jooksewad Sungari ja Ussuri ning pahemalt poolt Seja, Bureja ja Amgun temasse. A. on kuni Ussuri jõesuuni piiriks Hiina- ja Wenemaa wahel. — Amuri-maa ehk oblast, Amuri jõe keskjooksu pahema kalda ääres; 400,000 rw. suur, 120,000 in. (wenelased, tunguslased, giljäkid, korealased ja hiinlased). Saadused: kuld, hõbe, kiwisüsi. Päälinn: Blagoweschtschensk. — A. maa langes 1858 Aiguni lepingu põhjustel Hiinalt Wene kätte.

Amygdalín, ollus, mida kibedate mandlite, kreekide, õunade jne. seemnetes leida. Inimese kehas jaguneb ta suhruks, kibedate mandlite õliks ja sinihappeks, mispärast ka siis mürgiline on.

Amöba, üherakuline, ainult suurekstegewa klaasi abil nähtaw elaw olewus algelajate (protistide) liigist. A-d elawad pääasjalikult magedas wees ja märjas maas.

Hariduse sõnaraamat Amöba.png

Amöba.

Anabaptistid, (Gr. k.), uuesti-ristijad, täisealiste ristijad. Anabaptismuse usk tekkis Saksamaal usupuhastuse ajal. Tema nõudis pääle muu ühist warandust, nagu esimeste ristikoguduste ajal. Saksamaalt läks ka Hollandisse edasi. Wiimaks asutasiwad ta poolehoidjad Münsteri linnas „Uue Jerusalemma“ nime all oma riigi, kus nad kõik oma wiisi sisse seadsiwad. Würstide ja piiskoppide wägi wõttis linna aga pika piiramise järel 1535 ära, mis järel a-sid hirmsasti taga kiusati, kuni nemad kadusiwad.

Anabios (Gr. k.), uuesti elusse ärkamine pärast seda, kui elu juba ajutiselt kadunud oli. A-t leiame infusoride jne. juures pärast nende ärakuiwamist ehk konnade juures pärast nende ärakülmamist.

Anachàrsis, Skyti tark, käis Soloni ajal Athenas, tapeti reisil Greekamaalt kodu 600 e. Kr.

Anachronismus (Gr. k.), ajaarwamises tehtud wiga, s. o. kui sündmustest mitte sel ajal ei jutustata, mil nad tõesti sündisiwad, waid hiljem ehk warem; ajaloomu-kirjeldus, mis tõsi-oludega mitte kokku ei käi.

Anaemia (Gr. k.), werepuudus, werewähesus.

Anaesthésia (Gr. k.), täieline walutundmise ärakadumine; tekib erkude ehk tundmuseliste pääaju-osade ärarikkumise tagajärjel. Kunstlitult