Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/54

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
44

kaotatakse walutundmine mitmesuguste rohtude (morphiumi, chloroformi, eeteri, kokaini j. t.) abil ära. Niisugust walu ärakaotamist wõiwad ilma hädaohuta ainult õppinud arstid ette wõtta.

Anagramm (Gr. k.), tähtede paigutamine sõnas teise kohta nii, et teistsugune sõna sünniks, näit. isa — asi, saag — gaas.

Anakonda (Boa scytale), mürgita madu, elutseb Lõuna-Amerika soo-mail, jõgede ning järwede ääres, toidab end kaladest ja wähematest imetajatest. Ta kaswab kuni 40 jalga pikaks ning hobuse jämeduseks. A. on kõige suurem madu maailmas.

Anákreon, Greeka tundelaulik, snd. Teos’e saarel, sr. 478 e. Kr., luuletas suure hulga armastuse- ja jooma-laulusid. Ankreontiline luule, salmikud, milles wiina ja armastust kiidetakse.

Analgésia (Gr. k.), ainult walutundmise ärakadumine.

Analógia (Gr. k.), sarnadus.

Analphabeti (Gr. k., l. án-álfabeetid), niisugused inimesed, kes lugeda ega kirjutada ei mõista.

Analysis (Gr. k.), lahutus. 1) Mõtteteaduses: mõiste jagamine tundemärkidesse. 2) Arwuteaduses: a) integral- ja differential-arwamised ehk rehnungid; b) geometrias: arwamise wiis, kui ülesandes otsitawa suurusega juba nii rehkendatakse ehk arwatakse, nagu oleks see juba antud ehk tuntud. 3) Lahutusteaduses ehk kemias: kemialiste ühenduste lahutamine üksikutesse osadesse. Kemialine a. langeb kahte jakku: a) qualitatiwiline ehk omaduseline ja b) quantitatiwiline ehk arwuline. Qualitatiwiline a. uurib, missugustest ollustest misgi keha koos seisab, kuna quantitatiwiline teada annab, kui palju üht ehk teist ollust mõne keha ühenduses leidub.

Anam (Annam), Prantsuse kaitseriik Taga-Indias, 185,000 rkm. suur; 6,124,000 in., kes Mongoli tõugu. Walitsew usk on Budha usk. Päälinn Huë. Saadused: puuwill, riis, suhkur, pipar, nahad, siid. A. on 1884 saadik Prantsuse kaitseriik.

Ananas (bromelia ananas), taim bromeliaceae’de sugukonnast, kaswatatakse soojades maades. A. wili on kuusekäbi kujuline, kollane, hää-maitsega mari, mida toiduks tarwitatakse. A. mahlast walmistatakse limonadi ja käärimise teel joowastawaid jookisid. A. wiljasid weetakse Bahama-, Kuba- ja Jamaika-saarelt suurel hulgal wälja.

Hariduse sõnaraamat Ananas.png

Ananas.