Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/62

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
52

wenna, Iwan III. Aleksejewitschi, teine tütar; astus 1710 Kuramaa hertsogi Wilhelmiga abielusse, elas 1711 saadik lesepõlwes Mitawis, kutsuti 1730 bojaride Golitsõni, Dolgorukide, Golowinide poolt Wenemaa keiserinnaks. Ta wõttis kutse wastu ja asus Peterburisse elama. Siin jättis ta aga peagi walitsuse-wõimu oma armuosalise Ernst Johann v. Bironi (1737 saadik Kuramaa hertsog) kätte, kes siis oma meelt mööda Wenemaa üle walitses. A. I. walitsuseajal suurendati sõjawäge, asutati esimene kadeti-kool Wenemaale, kindlustati riigi ida-piiri ja peeti Poola- ning Türgimaaga sõda.

Anna Leopoldowna, Mecklenburi hertsogi tütar ja Braunschweigi hertsogi Anton Ulrichi abikaasa, oli oma alaealise poja Iwan IV. eest Wenemaa walitseja 1740—44. — Peter Suure tütar Elisabet Petrowna tõukas ta aga 25—26. nowembril 1741 troonilt ja saatis ta Holmogorõi linna, kus ta waesel wiisil surmani 1746 elas.

Anna Stuart (1664—1714), Inglise ja Iirimaa kuninganna 1702—14, Jakob II. tütar, oli wiimane Inglise riigi-walitseja Stuarti soost. Tema walitsuse ajal ühendati 1707 Inglise- ja Schotimaa (Suure Britannia nime all) üheks riigiks. Pidas sõda Prantsusemaaga, mis Utrechti rahuga 1713 lõpes.

Anna Haawa (päris nimega Aawakiwi), Eesti naisluuletaja, snd. 1866 Kodaweres, käis Tartus koolis, oli kooliõpetajana tegew. Kirj. „Anna Haawa luuletused“ 3 jagu.

Anna orden, Wene orden ehk auumärk, Holstein Gottorpi hertsog Karl Friedrich’i asutatud 1735, Wene keisri Paul I käsul Wene ordenite hulka wõetud; 4 järku. Ordeni ristil on päälkiri „Amantibus, justitiam, pietatam, fidem“ (õiguse, wagaduse, truuduse armastajatele). Selle ordeni teise järgu risti kantakse kaelas, kolmanda järgu risti nööbiaugus, neljandama järgu risti mõõga küljes. Ordeni punast, kollaste äärtega paela kantakse pahemal õlal.

Annálid (Lad. k.), aastaraamatud; ajaraamatud, milles sündmusi aastate järel jutustatakse.

Annenkow, 1) Mihail Nikolajewitsch (1835—99), Tagakaspia raudtee ehitaja ja awaliste tööde juhataja nälja aastal 1892—93. 2) Pawel Wassiljewitsch (1812—87), Wene kirjamees. Kirj. „Матеріалы для біографіи Пушкина“ (Pushkini eluloo materjal), „Воспоминанія и критическіе очерки“ (Mälestused ja arwustuselised kirjeldused).

Annexion (Lad. k. l. anneksion), juurdelisamine, wõõramaa ühendamine oma riigi maadega.

anni curréntis (Lad. k.), käesolewal aastal; anni futúri, tulewal aastal; anni praeteríti, läinud aastal.

anno (Lad. k.), aastal.

Annúnzio, Gabriele d’, Italia kirjamees, snd. 1864. Kirj. romanisid, luuletusi jne.