Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/63

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
53

Anonym (Gr. k.), ilma nimeta.

Anórganiline (Gr. k.), eluta.

Ansbach, linn Baierimaal, 18,800 elanikku.

Anseele, Eduard, Belgia sotsialist, snd. 1856 Gent’i linnas, asutas Belgia tööliste-erakonna ja ajalehe „Vooruit,“ waliti 1894 parlamendi liikmeks. Ta on ühistöö-seltside asutamise ja juhatamisega Belgias palju kasulikku tööd teinud.

Anselm of Canterbury (Canterbury Anselm), scholastilise mõttetarkuse isa, snd. 1033 Aosta linnas, sr. 1109 Canterbury linnas pääpiiskopina. Wõitles katoliku kiriku õiguste ja paawsti wõimu suurendamise eest. Tema tähtsam kirjatöö on: „Cur Deus homo?“ (Mispärast sai Jumal inimeseks).

Ansgar, põhjamaade apostel, snd. 801 Picardia maal, kuulutas 826 kuni 828 ristiusu õpetust Schleswigis ja Jüüdimaal (Jütlandi), umbes 829 Rootsimaal, 848—50 Daani- ja Rootsimaal, nimetati 831 Hamburi pääpiiskopiks, sr. 865.

Antárktiline (Gr. k.), põhja nabatähe wastu olew, s. o. lõunanaba ümber olew.

Antennaria dioica, wt. kassikäpp (taim).

Anthemis, wt. karikakrad.

Anthológia (Gr. k.), luuletuste kogu.

Anthoxanthum odoratum, wt. Maarjahein.

Anthrakósis (Gr. k.), söetolm kopsudes, mis pea kunagi inimese juures ei puudu; õige rohkesti leidub teda söekaewajate kopsudes. Niisugune söetolmu kord teeb selle osa kopsu, kus ta sees on, kõwaks ja tõrjub õhu wälja.

Anthrastén, wärwita, siidi läikega, wastiku lõhnaga, kristalliline pulber, sulab 213 graadi ja keeb 300 graadi C. sooja käes. A-i leitakse kiwisöe tõrwast, tarwitatakse suurel mõõdul kunstliku alistarini walmistamiseks.

Antrastít, must, läikiw kiwisüsi. Päris kiwisöest läheb ta selles lahku, et ta ilma suitsu ja haisuta põleb. A-s on 94% süsinikku. Suured a. lademed on Põhja Amerikas ja Inglisemaal. Wenemaal on a. Doni kasakate maal ja Olonetsi kubermangus leida. Wenemaalt saadakse a-i umbes 40 milj. puuda aastas. Pääle hariliku kiwisöe on a. üks tähtsamatest küte-ainetest. Et ta ilma suitsuta põleb, siis tarwitatakse teda iseäranis elumajade kütmiseks.

Anthriscus silvestris, wt. haraka-pütsik.

Anthropológia (Gr. k.), inimese looduseõpetus, langeb kahte jakku: kehaline (wiisiline ehk somatiline a.) ja waimline (psüchiline a.); ka õpetus seltskonnalisest elust (sotsialine ja politiline a.) ja kultura edasijõudmisest.

Anti (Gr. k.), wastu.

Antiaris toxicaria, kuulus mürgi-puu, kaswab Jawa saarel.

Antichrist (Gr. k.), Kristuse wastane; ristiusu weri-waenlane.

Anti-cornlaw-league (Inglise k. l. änti-kornloo-liig), ühisus, mille