Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/64

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
54

Cobden 1838 Inglisemaale asutas, et wiljatollide wastu wõidelda.

Antidótum (Gr. k.), wastu-mürk, wastu-rohi.

Antisebrín, palawiku wastu tarwitataw arstirohi, mis anilinist ja äädikahappe-anhydritist on kokku pandud.

Antikrítik, wastu-arwustus.

Antilíbanon, Syria mägestik, Libanoni mägestikust idapool. Kõige kõrgem mäelatw: Hermon (2759 m. kõrge).

Antille saared, Amerika saarestik Atlandi meres, Põhja- ja Lõuna-Amerika wahel, Mexiko lahest idapoole; 244,478 rkm. suur, 512 milj. in. Saarestik langeb kahte jakku: a) Suured Antilled, kuhu arwatakse: Kuba, Haiti, Jamaica, Puerto-Rico; b) wäiksed Antilled. A. saared on Taani, Hollandi, Inglise, Prantsuse ja Ühisriikide päralt.

Antilopid (antilopa), loomad imetajate liigist, mäletsejate seltsist. Nad elawad Afrikas, Kesk- ja Lõuna-Asias, Kesk- ja Lõuna-Europas ja Põhja-Amerikas karjade kaupa koos. Tähtsamad a. seltsid on: India antilope (antilopa cervicapra); gasell (a. dorcas), kelle kodumaa Põhja-Afrikas ja Persia; saiga (a. saiga), elab Lõuna-Siberi rohtlaanedes ja lagendikkudel suurte karjade kaupa; gnu (a. gnu), elab Lõuna-Afrikas; kaljukits (a. rupicapra) elab Alpi-, Pyrenei- ja Kaukasia mägestikkudes.

Hariduse sõnaraamat India antilope.png

India antilope.

Antimon (Lad. k. Stibium), hõbewalge, abras metall; leitakse harwa puhtalt, waid enamasti ikka weewliga ühendatud. Segust, milles 1 jagu a-i ja 4 jagu seatina tehtakse trükitähtesid. Apteegis walmistatakse a. ühendustest wäga mitmesuguseid arstirohtusid.

Antinómia (Gr. k.), üksteise wastu käiwad seadused (ühes ja samas seaduseraamatus).

Antiochía (Eesti piiblis Antiokia), wanal ajal Syria päälinn, Orontos’e jõe ääres, kuninga Seleukos I. Nikatori põhjendatud 301 e. Kr. — Nüüd Türgi linn Antakia.

Antíochos, Syria kuningad. 1) A. I., walitses 280—261 e. Kr., kutsuti Soteriks (päästjaks), sest et Kelti tõugu galatlaste üle wõidu sai. 2) A. II. Theos („jumal,“ nõnda mileslaste poolt hüütud, sest et ta neid hirmuwalitseja (tyrannose) Ti-