Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/68

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
58

matud on: Makkabeijide, Juditi, Tobia raamatud, Salomoni ja Siraki tarkuse raamatud ja mõned pärastpoolsed lisad Tanieli ja Estheri raamatute kohta. Kõige tuttawamad Uue testamendi a. raamatud on: Jakobi, Nikodemus’e ewangeliumid, Tooma ja Pauluse teod.

Apóllo (Lad. k.) ehk Apollon (Gr. k.), greeklaste muinasusus päikese-walguse, kunstide ja teaduse ning ettekuulutuste jumal; pääjumala Zeus’i ja Leto poeg, Artemis’e wend.

Apollodóros 1) Greeka kunstmaalija, elas u. 480 e. Kr. Athenas. 2) ehitusemeister, Damaskusest pärit, elas Trajanus’e ja Hadrianus’e walitsuse ajal (90—128 p. Kr.), ehitas „Forum Trajanum’i“, Trajanus’e samba Roma linna ja Turnu Severinu juures silla üle Donau jõe.

Apológia (Gr. k.), kaitsekiri — Apologét, kaitsja.

Apoplexia (Gr. k. l. apopleksia), halwatus, rabandus.

Apóstel (Gr. k.), saadik. Nii nimetati Jesuse 12 jüngert. Need oliwad: Simon Petrus, Andreas, Jakobus (Sebeduse poeg), Joannes, Philippus, Bartholomäus, Thomas, Matteus, Jakobus (Alweuse poeg), Judas Thaddäus, Simon Selotes ja Judas Iskariot.

a posteriori (Lad. k.), elunähtustest saadud ehk kogutud.

Apostróph (Gr. k.), kustutamise märk (’).

Apothéos (Gr. k.), jumalaks tunnistamine; taewasse-minemine.

Apparát (Lad. k.) tähendab tööriista ehk abinõuu, mis nii wäike ja lihtne on, et teda masinaks nimetada ei wõi, kuna aga a. ometi mitte nii lihtne ei ole, nagu harilik tööriist.

Apellation (Lad. k., l. apellatsión), edasikaebtus.

Appendix (Lad. k. l. appéndiks), lisa.

Appenzell, Schweizi kanton, langeb kahte poolkantonisse: 1) A.-Innerrhoden, 178 rkm. suur, 13,000 el.; päälinn: Appenzell; 2) A.-Ausserrhoden, 242 rm. 56,000 el.; päälinn Herisan.

Appetít (Lad. k. himu), söögi-isu.

Appianos, Greeka ajalookirjutaja Aleksandriast, elas 2. aastasajal p. Kr., oli Egiptuse maawalitseja. Kirj. „Roma ajalugu“ kuni Augustuseni. Sellest ajaloost on meie ajani ainult mõned osad järele jäänud.

Apponyi (l. ápponji), Albert, Ungari politikamees, snd. 1846. a. Wienis, wanameelse politikamehe krahw Georg A. (1808—99) poeg. Albert A. on 1872. a. saadik peaaegu wahetpidamata Ungari saadikutekogu liige, kus ta kõige paremate kõnemeeste hulka loetakse. Esiti hoidis ta wanameelsete poole, siis oli ta rahwuse-erakonna juhataja (1878—1899). Walitsuse wastu pidas ta enamasti wõitlust, Tiszad luges ta Wieni wastu liig järelandlikuks ja ka wägiwaldset Banssy politikat ei kiitnud tema hääks. Aga kui mõõdukas ja õiglane Koloman Szell pääministriks hakkas, ühines