Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/69

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
59

A. wabameelse walitsuse-erakonnaga (1899), ja waliti saadikutekogu presidendiks (1901). Aga ta lõi wabameelsetest uuesti lahku, kui hoolimata Stefan Tisza nende ja walitsuse etteotsa astus (1903). Suurelt jaolt oli see tema töö, et wabameelne erakond langes ja Kossuthi iseseiswuse erakond wägewaks läks. Wiimasega ühines ta (1904 lõpul). Kui see (1906 kewadel) walitsema pääsis, sai A. hariduseministriks. Sellena ajas ta wäikeste rahwuste wastast politikat.

Apposition (Lad. k., l. áppositsiòn), keeleõpetuses „nimesõna lisandus ehk täiendus“ s. o. nimisõna, mis teist nimesõna ligidamalt ära määrab, näit. keiser Peter, kuningas Daawet, peremees Mart.

Appretúr (P. k.), silitus, kaunistus; riidele tärgeldamise, triikimise ja pressimise läbi ilusamat, siledamat wäljanägu andma.

Approbation (Lad. k., l. approbatsión), 1) luba andmine, näit. arstidele, aptekritele, ämmaemandatele jne. oma ametit pidada; 2) hääks kiitmine.

Approbátur(Lad. k.), hääks kiitma; a. cum laude, kiitusega hääks kiitma.

Apràksin, 1) Fedor, krahw, Wene admiral, Peter Suure kaastegelane, kaitses (1708) Wene laewastikuga Peterburi linna rootslaste wastu, oli kuni 1721 Wene laewastiku juhataja, sr. 1728. — 2) Stepan Fedorowitsch (1702—1760), Wene sõjawägede ülem-juhataja (feldmarschall), sõdis 1736—39 türklaste ja 1757 preislaste wastu.

après nous le déluge (Pr. k. l. apree nuu lö de lüüsh), „Pärast meid (tulgu) weeuputus“, nii olla Prantsuse kuninga Ludwig XIV. armuke Pompadour ütelnud.

April (Lad. k. aperire, awama), Jürikuu.

a priori (Lad. k.), mõistuse järele (otsustades).

a propos (Pr. k. l. a propoo), õigel, parajal ajal (tuleb mulle meelde).

Apsheron, poolsaar Kaspia mere läänerannal, kuulus oma nafta-hallikate ja muda-purskawate mägede poolest.

Apteek (Gr. k.), arstirohtude-walmistamise- ja müügi-koht.

Apteegi-kaalud: 1 apt. nael ehk libra (℔) = 12 untsi = 84 solotnikku; 1 unts (℥) = 8 drahmat; 1 drahma (ℨ) = 3 skruupeli; 1 sruupel = 20 graani; 1 graan = 0,06 gr.

Apuléjus (Appulejus), Aulus Lucius, Roma kirjamees, snd. u. 125 Karthagos, elas 2. aastasaja lõpul Romas. Kirj. romani „Kuldne eesel“, millest üks osa „Amor ja Psyche“ wäga ilus on.

Apúlia (It. k. Puglia l. pullja), Italia keskhommikupoolne poolsaar, 19,110 rkm. suur, 1,930,000 in. Siin on Italia järgmised maakonnad: Bari, Lecce ja Foggia. Apulia tasandik. Poolsaare päriselanikud on ausonlased.