Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/7

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
5

mägedel wilu, muidu aga keskmine. Saadused: puuwill, gummi, nahad, sool, mesi, wili, kohwi, waha ja elewandi luud. Päälinn: Addis-Ababa.

Abhasia, maakoht Kaukasias, Mustamere ääres. Päälinn: Suhhum Kalee. — A. oli enne iseseisew würstiriik; 1810 saadik Wenemaa päralt.

Abich, Wilhelm Hermann, maateadlane (geolog), snd. 1806 Berlinis, sr. 1886 Wienis, oli 1842—77 kiwiteaduse (mineralogia) professor Tartus, käis Peterburi Keiserliku Teaduse akademia kulul Kaukasias, Armenias ja Põhja-Persias teaduselisel reisil. Tema nime järele kutsutakse üht minerali abichit’iks.

Abikassa (täieline nimi „Weneriigi Ewangeliumi-Lutheruse koguduste abikassa“), ühisus, mille otstarbe on Wenemaal Lutheruse usu kirikutele ja selle ametnikkudele abi anda, kui koguduste oma jõud seks ei ulata ja muid abinõuusid leida ei ole. Ühisuse kassast antakse abi: 1) kirikute, palwemajade, koolide, kirikuõpetajate ja kirikuametnikkude elumajade ehitamiseks, korraspidamiseks ja üürimiseks; 2) uutele kogudustele kirikuõpetaja palkamiseks ning kirikuõpetajate ametireiside tarwis suurtes kogudustes; 3) waestele, wanadele ametist lahkunud kirikuõpetajatele ja pärast nende surma nende perekondadele; 4) kirikuõpetajate, köstrite ja kooliõpetajate kaswatamiseks ning koolidele abinõuude muretsemiseks. Abikassa asutati 1858 kindralkonsistoriumi abiesimehe K. K. Ulmanni agaral tegewusel.

Abiturient (Lad. k.), kesk-koolist (s. o. gümnasiumist, realkoolist jne.) lahkuw õpilane, kesk-kooli lõpetaja.

Abomeh, neegririigi Dahome päälinn Ülem-Guineas (Afrikas); 40,000 elanikku.

Aboriginid (Lad. k.), maa-päriselanikud, algelanikud.

Abortiwiline (Lad. k.), kaswamises seisma jäänud; a. muna, kaswamises seismajäänud muna ja sellepärast hukka saanud; a. arstimine, niisugune arstimine, mis haiguse kohe pärast tekkimist ära arstib.

Abortus ehk abort (Lad. k.), sünniäpardus; enneaegu sündinud laps.

About (l. abuu), Edmond François Valentin (1828—1885), Prantsuse kirjanik; oli ajalehe „XIX Siècle“ toimetaja, waliti 1884 Prantsuse akademia liikmeks. Kirj. romanisid, uudisjuttusid ja politilisi kirjutusi.

Ab ovo (Lad. k. ovum, muna), algusest saadik.

Abraham (Ebr. k. „paljude, hulga isa“), Taara poeg, rändas oma naese Saaraga ja kõige perega Jumala käsul Mesopotamiast Kanaani maale. Teda peetase ebrealaste ja arablaste esi-isaks.

Abraham a Santa Clara (pärisnimega Ulrich Megerle), Augustini munk, Saksa naljakirjanik ja kuulus jutlustaja, snd. 1042 Schwabenis