Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/84

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
69

Aristokratia nime kannab teiseks wägewate inimeste (aristokratide) klass. Selle hulka käiwad kõige päält aadeli seisuse liikmed, kes juba eesõigustega ilmale tulewad (seisuse aristokratia), siis edasi rikkad inimesed (raha aristokratia), kõrgemad ametnikud, kõrgemad waimulikud mehed ja wiimaks tähtsamad kodanikud, — see on teiste sõnadega, aadel ja suurkodanikad.

Aristóphanes, kõige suurem Greeka nalja-näitemängude kirjutaja, snd. u. 450 Athenas, suri u. 375 e. Kr. säälsamas. Tema 44 näitemängust on 11 meie ajani järele jäänud, teised on kaduma läinud. Oma näitemängudes witsutab ta nalja kujul rahwa lollust, politika tegelasi, mõttetarkasid ja kirjanikka. „Pilwede“ nimelises näitemängus pilkab ta Sokrates’t.

Aristóteles, Greekamaa kõige tähtsam mõttetark ja õpetlane, snd. 385 Stagiras, suri 322 e. Kr. Chalkis’es (Euböa saarel), Platoni õpilane, Makedonia kuninga Aleksander Suure õpetaja. Tema on asjalise mõttetarkuse (realismuse) ja mõtteteaduse ehk logika põhjendaja. A. on pääle muu tähtsaid kirjatöösid kõlbluse õpetuse (ethika), kõnekunsti, politika, looduseteaduse jne. üle kirjutanud. — Ta ise tegi juba wahet exoteriste (wähese haridusega inimestele arusaadawad) ja esoteriste (kõrgema haridusega inimestele arusaadawad) kirjade wahel. A. kirjadest on suurem jagu selles kujus järele jäänud, nagu seda tema õpilased suusõnaliste ettelugemiste järel üles on kirjutanud. A. kirjad ilmusiwad kõige esite trükist Ladina keelses tõlkes Venezia linnas 1489; esimene Greeka keelne wäljaanne ilmus Venezias Aldus Manutius’e juures trükitud 1495—98.

Hariduse sõnaraamat Aristoteles.png

Aristoteles.

Arithmètika (Gr. k.), õpetus arwudest ja nende ühendustest.

Arius (Areios), Aleksandria presbyter, õpetas (318 a.), et Jumala Poeg ei ole mitte Isaga ühewääriline ega ole mitte igawene, sest et ta Isast loodud on. Ta leidis palju poolehoidjaid, nõnda et tema järelkäijatest terwe ususelts kaswas, keda nende õpetaja järele ariánlasteks nimetati.

Arizóna, P. A. Ühisriikide maapiirkond (territorium), 292,710 rkm. suur, 125,000 in. Jõed: Colorado, Rio Gila. Idas on kõrbe. Päälinn: Tucson.

Arkádia, muinas-Greekamaal maakond Peloponnesos’es, kus karjased ja metsastajad elasiwad. Greeka luuletajad kutsusiwad teda „süütause maaks“. — Praegu on A. Greeka-