Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/86

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
71

kirikuõpetaja. A. on Daani kuninga Kristian VI. asutatud 1612 ja igale Saaremaa kirikule sellesama kuninga poolt 1639 kinnitatud. — Ka on lugija- ehk kiriku kooliõpetaja-ader olemas, mida Kristian IV. 1645 asutas. — Niisama asutas eelpool tähendatud kuningas 1645 weel 24 Saaremaa atra „ülema maakohtu“ kasuks. Nende sissetulek tarwitatakse praegu koolide hääks.

Arndt, J. G., gümnasiumi kooliõpetaja Kuresaares, kirjutas Liiwimaa kohta ajaloo raamatu („Liefländische Chronik“) kahes jaos, nimelt: 1) Liiwimaa esimeste piiskoppide ja 2) ordomeistrite all. Raamat ilmus 1747—1753 Halle linnas Saksamaal.

Arndt, Ernst Moritz (1769 kuni 1860), Saksa luuletaja ja ajaloo kirjutaja, oli 1817—19 ja 1840 a. saadik prof. Bonnis.

Arne (l. arn), Inglise helilooja, snd. 1710 Londonis, suri 1778 säälsamas; Inglise hymnuse „Rule Britannia“ (Valitse, Britannia) wiisi looja.

Arnhem (Arnheim), Hollandi linn Geldernis, Rheini jõe paremal kaldal, 55,848 el.

Arnika (arnica), mitme-aastane taim korwõislaste (compositae) sugukonnast. Tähtsam a. tõug on arnica montana, mis Kesk-Europas mägise maal kaswab ja mille õisi arstirohuks palawiku wastu, haawade parandamiseks jne. tarwitatakse.

Arnim, Achim v., (1781—1831) Saksa luuletaja, andis ühes Clemens Brentano’ga luuletustekogu, nimega „Des Knaben Wunderhorn“ wälja.

Arnold, ordowend piiskopi Alberti ajal, sai suures Eesti sõjas 1211 Wiljandi juures surma.

Arnold v. Brescia (l. bressha), 12. aastasaja jutlustaja, astus paawstide ilmaliku wõimuse wastu üles ja ajas asja niikaugele, et Roma wabariik tema mõjul 1155 uuendati; poodi paawsti Adrianus IV. käsul üles.

Arolsen, Saksa würstiriigi Waldeck’i päälinn, Aar’i jõe ääres.

Aróma (Lad. k.), magus lõhn.

Arpád (l. árpaad), Ungari riigi kuningas (889—907) ja Arpádi suguwõsa põhjendaja. — Arpádid walitsesiwad kuni 1301 a. Ungarimaal.

Arras, kindlus Prantsusemaal, Scarpe jõe ääres (Pas-de-Calais’e departemangus), 25,657 el.; Robespierre sündimisepaik.

Arrebo, Anders (1587—1637), Daani luuletaja, oli 1617—22 Drontheimi piiskopp; uuema Daani luuletuse-kunsti isa. Kirj. „Hexaëmeron“ (kuus loomise päewa).

Arrénde, rent.

Arrést (Lad. k.), kinnipidamine, asjade kinnipanemine; kohtualuse kinnihoidmine ehk wahi all pidamine.

Arrondissement (Pr. k., l. arrondis’máng), ring, kreis, departemangu osa Prantsusemaal, mille eesotsas alamprefekt seisab.

Arrow-root (Ingl. k. l. arro-ruut), Maranta taimedest walmistatud jõuu- ehk tärklise-jahu; kergesti seediw laste-toit.