Lehekülg:Hariduse sõnaraamat.djvu/88

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
73

rohkem kapitali nõuawad, kaotawad a. oma iseseiswuse ja jääwad paljasteks palgatööliste ühisusteks. Kapital on sääl ettewõtjate poolt, ja selle eest peawad a-d suurema osa saaki nendele jätma. Harilikult elawad a-de liikmed koos ja peawad ühisel kulul maja. Nemad on nagu perekonna liikmed ja ajawad oma ühiseid asju wäga lihtsasti. Artellid, mida Venemaal juba mitu sada aastat olemas on, on kehwematele inimestele palju kasu toonud ja neid pääle muu üheskoos asju ajama õpetanud. Uuemal ajal on haritlased Wenemaale Lääne-Europa eeskujul ühistegewuse ühisusi asutanud, aga need ei ole seni edeneda suutnud.

Artemis (romlaste Diana), wanade greeklaste jahi ja kuu jumal, kasinuse ja puhtuse kaitsja, Apolloni kaksikõde, Zeus’i ja Leto tütar. Tema auuks oli tore tempel Ephesos’e linnas.

Artemisia vulgaris, wt. puju; a. campestris, wt. põldpuju; a. absinthium, wt. koirohi.

Artériad wt. tuiksooned.

Artesi- ehk Artoa-kaewud, niisugused purtskaewud, mille wesi kõrgemalt maakihilt tulles litsumise jõuul maa seest wälja woolab. A. kaewusid wõib ainult sinna puurida, kus wesi kahe täitsa weekindla (läbilaskmata) maakihi wahel jookseb. Esimesed a.-kaewud ehitati Prantsusemaal Artois (ütle: artoa) nimelises maakohas, kust nad siis ka oma nime on saanud.

Hariduse sõnaraamat Artesi-kaew.png

Artesi-kaew.

Artevelde, Jakob van, Flanderi rahwa-erakonna juhataja, ajas 1336 Flanderi krahwi Ludwig I. Flanderist ära, sest et see ühes aadeliga prantslaste poole hoidis, sai (1345) rahwa mässu ajal surma. Tema auuks on Genti linnas hiigla mälestus-sammas.

Arthrítis (Gr. k.), liikme põletik, tekib pisielukate ehk ka kusehapu soolade keha-liigetesse kogumisel.

Artikel, 1) (keeleteaduses) wäike sõnake, mis nimesõna ette pandakse, et näidata, kas sõna tuntud wõi mitte. Saksa keele a-d on: der die das (tuntud), ja ein eine (tundmata). Soome sugu keeltes puudub a.; 2) kauba-asi; 3) ajalehe juhtkiri.

Artilléria (Pr. k.), suurtüki-wägi.

Artishok (cynara scolymus), taim korwõislaste (compositae) sugukonnast; kaswab metsikult Hispanias; haritatakse Lõuna-Europas suurel wiisil. A. lahtilöömata õie-korwikesi, mis lihawad ja maitsewad, tarwitatakse toiduks.

Artíst (Lad. k. ars, kunst), kunstnik.

Artocarpus incisa, wt. leiwapuu.

Arukask, wt. kask.

Arukäpp (orchis morio), 4—10 tolli pikune, mitmeaastane taim juu-