Lehekülg:Iggaüks 1802.djvu/6

Allikas: Vikitekstid
Jump to navigation Jump to search
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
6

Agga kui teie Moisa-Wannemattel nisuggune hea meel ja mötte teiega on, eks siis ka teie südda peaks teid sundima, römuga meile sedda tehha ja anda mis teie kohhus on, ja sedda-möda sanna ja teoga meid tännada, kes meie igga hädda aial teile abbiks olleme, ja teid aitame, kui teil agga omma sü läbbi pudo ei olle.

Ses lotusses siis, et teil aus südda minno wasto on, ja et teie ikka hoolsamaks wottate minna, omma enneste ja omma laste warrandusse ja ello önne kaswatamist püdes, tahhan minna esmalt, sedda kasso teie silma ette pannna, mis sesinnane seädminne teie kätte sadab; ja igga hea perremees ja walla innimenne muidogj kätte sanud ja piddand sama; ja tootan hea melega, et minna ka eddaspiddi nouda tahhan, igga sannakulikut ja head kaitsta, ja ni paljo kui ma sudan, aidata ja hoida.