Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/132

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


mesi kuulsiwad. Siis tuli sel aastal suur põud, et maa otse kui ära põles ja palju metsi ja rabasid iseenesest põlema läksiwad. Ka palju teisi tähti sündis, mille peale waenlased Dneperi poolt tuliwad ja linnad ja külad ära wõitsiwad. Selle järele tuli üleüldine inimeste suremine mitmesugu haigustesse, sest need kes ristisid müüsiwad, teatasiwad, et nad Wilipipäewast (13. Sept.) kuni Wastlapäewani 7000 risti ära müünud, mis haudade peale pandi.

d. Erik, Olafi poeg, ehitas Tallinnasse oma walitsuse esimesel aastal (1093) Mihkli nonni kloostri. Kloostri ehitamine tuli järgmisel wiisil: Erik nägi ühel ööl unes õnnistegijat Jesust Kristust, kes inimeste pattude eest ristipuu peal surnud, kõige ta weriste haawadega enese ees. Kuningas ehmatas ja küsis: Mikspärast oled sa teistkorda ristilüia ja piinata lasknud, ja kes on see, kelle süü pärast sind uuesti on risti löödut ja nii hirmsaste haawatud? Ta sai wastuseks, et tema pattud seda teinud ning et ta mitte enne andeks ei wõiwat saada, kuni ta oma riigi rajades ühe uue kiriku ja nonnikloostri peaingli Mihaeli auuks ehitab 20). Nüüd ei teadnud kuningas aga mitte, kuhu ta kloostri pidi ehitama. Seal ilmutas Jumal temale teistkorda oma tahtmist 21) nägemises. Ta pidi oma riigi läbi otsima, kus suwel nii suur lapike jala paksust lund on, et noolega saab ühest äärest teise lasta, sinna pidada ta kloostri ehitama. Nüüd laskis kuningas igal pool oma riigipiirides ja ka Eestimaal niisugust kohta otsida, mida ta Tallinna all leidnud. Sinna ehitas ta nüüd peaingli Mihaelile nõutud kloostri.