Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/161

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendamata.


Sakslaste paadid nende juurde saiwad, kiskusiwad kuurlased need oma laewade wahele ja tapsiwad palju rüütlid maha. Kui nad nägiwad, et wõidu saamise lootust ei olnud, siis põgenesiwad nad suurte laewade juurde tagasi ning sõitsiwad edasi Saksamaale. Nende keskelt oli 30 rüütlit langenud, kellede pärast piiskop leinas. Kaks Gootlandi kodanikku on nende kehad kokku korjanud ning ristiusu kombe järele pühalikul wiisil maha matnud. — Mõni aasta pärast seda leidsiwad Saksamaalt tulijad ristisõitjad Kuurlased Gootlandi saarel suure riisutud waraga. Nad piirasiwad Kuurlased ümber, wõitsiwad nende käest neli rööwli laewa kõige saagiga ära ja wiisiwad Riiga. Uue riisutud wara seas leidsiwad nad ka palju lambaid.


71. Sõjad Otepea all.

Nowgorodi ja Pihkwa kuningad Mstislaw ja tema wend Wladimir tuliwad oma ühendatud wägedega 1210 Ungaunia maale Otepea kantsi alla, piirasiwad ta ümber ja sõdisiwad seal kaheksa päewa. Kui wiimaks toidu ja wee puudus kätte tuli, palusiwad Eestlased rahu. Venelased nõudsiwad 400 marka nahku sõjakuluks, ristisiwad mõned inimesed ning läksiwad siis oma teed. Pärast seda kogus Wõnnu Berthold kõik Lätlased ja Liiwlased kokku ning läks nende ja piiskopi meestega Otepea kantsi alla, kus nüüd wähe rahwast oli. Kartuse pärast, et nad ometigi wastu panna ei suudaks, wõtsiwad linnalased Bertholdi heaga kantsi wastu. Piiskopi sulased aga tormasiwad ka sisse, tapsiwad mehed maha ja wõtsiwad naised