Lehekülg:Isamaa ajalugu 1893 Saal.djvu/28

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.

– 28 –

Eesti rahwast juba Abrami ajaga algades 18). Meie ei taha nende sõnumeid mitte pimedast peast uskuda, aga meie ei wõi ka ärasalata, et Eestlased wist juba enne Kristlikku aja arwamist Läänemere kallastel elasiwad.

Enne kui Eesti rahwa ajaloost rääkima hakkame, wiibime tema koduse elu, töö ja toimetuste, usu ja jumalate, hariduse ja elukombete juures, nii palju kui see meile kõige selle järele wõimalik on, mis kirjas, leidustes ja rahwa suus alale on hoitud.

Algame sellega, mis igal inimesel kõige lähedamal seisab. See on tema elu kodus.


I. Kodune elu.

3. Kodu.

Kindlaid teateid Eestlaste pagana aja kodusest elust on meil wäga wähe. Nendest sõnumitest, mis meil on ja mis meie rahwa lauludest, muinasjuttudest, praegustest kombetest ja teaduslistest uurimistest aimata wõime, saame ainult paljad ümberjooned ühe pildi tarwis, wärwid ise puuduwad. Siiski peame nii kaua, kui meil weel wärwisid ei ole, joonestatud pildiga leppima. Walmis pilti wõime üksi mõtetes enestele ette kujutada ja ta kenadust ainult aimata.

a. Elumajad oliwad puust ja wistist sellesama wiisi järele ehitatud, nagu wanemaid talumajasid praegugi weel näha wõime, muud kui suuremad ja ilusamad pidiwad nad olema 1). Ühes toa nurgas oli kummita keresega ahi ja suits käis uksest wälja, sest et korstent weel ei tuntud 2). Akna asemel oliwad