Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/101

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
84
Keiksuggused

oönesta se teine pool külg. Hakki siis se wälja leigatud lihha hästi penikesseks, ühtlase nattoke neero-raswa, nattoke raswase ja lahja kinki, 2 ehk 3 Ansjowissi, nattoke sibbula, ülleskuppatud Murklide, ning Musslidega, kui neid on. Panne nattoke sola, Muskatplomi, Neeglikest, nattoke Timiani ja 2 ehk 3 munna rebbo senna jure. Kui keik penikesseks on hakkitud, ja hästi läbbi seggatud, siis panne sedda jälle senna oöne lihha külje sisse, kust ta sai wäljaleigatud, ja katta jälle sesamma lihhaga hästi kinni, mis terwelt on jänud. Se-u sedda hea tuggewa löngaga, ehk ömble sedda kinni, küpseta prae-warra peäl ja kasta sedda hästi woiga, et se saab murreks. Nattoke enne kui sa annad ülles, siis ripputa ühte seggatud riiwi leiba ja sola peäle. Nüüd peab ka üks Soost walmis ollema, mis sedda wisi saab tehtud: Wotta se pann, mis prae all olli, kalla ennamiste keik woid ärra, panne senna assemel pool lussika täis jahho, ja lasse sütte peäl seista, et se jääb pruunkoldseks. Panne üks wähhikenne sibbul mis katki leigatud, senna jure, ja liguta hästi ümber. Pärrast walla nattoke lihha suppi ehk sedda wet, kus sees Murklid on ülleskuppatud, ja 2 hakkitud Ansjowissid senna sisse, liguta sedda hästi ümber, ja lasse keeta kunni se Soost saab kauniste seggaseks, kurna siis läbbi Turslagi ühhe Kastrulli sisse, lasse sedda seäl sees ühtlase Riiskide, ehk Sjampionide, Murkli, Loorbäri lehte, ning Sitroni wilokattega weel nattoke keeta, et se Soost head maggo saab. Tösta sedda siis ühhe waagna sisse, panne se praetud lihha, se pekkitud külg peälpiddi

pöör-