Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/105

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
88
Keiksuggused


109. Härja sabbad läätsedega. (Ochsenschwänze mit Linsen.)

Raiu härja sabbad katki, lasse neid tümmaks ja nattoke pruniks keeta, seddasamma wisi kui praego jubba öppetati, agga ni paljo on wahhet, et senna jure ühtegi Soosti ei tehta, waid selle assemel saab läätsi keedetud, nendasammoti kui Partidki läätsedega, ja kui se moos läbbi Turslagi on muljutud, siis tulleb sedda lihha ühtlase raswaga, misga sedda pruniks tehti, senna sisse panna; ja kui wahhest Soosti lihha jures on, siis woib ka sedda senna moosi sekka panna; agga selle sisse ep olle tarwis terwid läätsa jätta.


110. Ragu Selja-Üddist. (Ragout von Rückenmark.)

Wotta selja-üddi härja seest wälja, mis pitkiti selja roo läbbi käib, harri se öhhuke nahk seält ümbert ärra, kaapi hästi puhtaks, lopputa, ja keeda wee sees ülles, wotta wahto peält ärra, ja leika sedda wähhäkessiks tükkiks katki. Panne nattoke woid ühhe Kastrulli sisse, ja lasse sedda ühhe neppo täie jahhoga nattoke läbbi keeta, walla head wäggewat pruun Kulii senna jure, ja kui ülleskeeb, siis panne se selja-üddi ühtlase Muskatplomi, Pipra, ning solaga mao järrel senna sisse; lasse tassa tuwida, ja panne siis ühhe wähhäldasse waagna sisse; te praetud wassika lihhast üks Waars äärde ümber waagna peäle, ja ripputa riwi leiba, mis hea juustoga on seggatud, üddi peäle, ning lasse sedda ahjo sees seista, et

se