Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/111

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
94
Road

kohhus on. Leika pärrast ni mitto öhhukest pekki wilokaid, kui neid Kortlettid on, need peawad ni samma laiad ollema, kui neid Kortlettidki, agga kaks poik sörme pitkemad. La-uta siis Waarsi ni laialt igga pekki wiloka peäle, kui se Kortlet on suur, ja panne se Kortlet senna Waarsi peäle, ning Kortletti peäle jälle ni samma laialt ükskord Waarsi. Woia siis üks tinna talrek woiga, pohjast ja ääri möda, panne üks öhhuke kord Waarsi senna peäle, ja Waarsi peäle öhhukessed pekki wilokad, ja siis tulleb Kortlettid senna peäle panna; agga neid peab sedda wisi seadma, et pekki wilokad, mis nende al on, sawad peäle jäetud, ja pekki ots, mis polle mitte Waarsiga kaetud, peab Kortletti ümber keerma. Selle seädmisse jures tulleb holega tähhele panna, et need kontid kül peawad nähha ollema, agga ei mitte ülle talreko ääre wälja ullatama. Ja kui need teised korrad sawad peäle pandud, peab nenda seädma, et need kontid mitte ei jää üks teise peäl, waid teine teise wahhekohta seisma, siis tal on parrem näggo; katta siis Waarsiga need wahhe kohhad Kortlettide wahhel kinni, ja panne ka Waarsi Kortlettide peäle, agga ommeti nenda, et kontid on nähha. Ripputa pärrast riwi-leiba ülle, ja lasse ahjus küpseda. Kui saab üllesantud, siis panne üks murtud Salwet waagna sisse, ja panne se talrek senna peäle. Senna jure woib siis Soosti tehha pruun Kuliist, ehk kui sedda ep olle, prunitud woist ja jahhust, mis kausi sisse saab wallatud, ning laua peäle antud.

118. Kla-