Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/124

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
107
Wassika lihhast.

Rulli neid pärrast kokko, ja se-u neid jämmeda löngaga kinni. Panne neid siis pissokeste linno-wardaste peäle, mis prae-warda külje woib kinni sidduda, ja prae ning kasta neid saggedaste woiga. Kui peab üllesandma, siis wotta neid warda peält ärra, panne waagna peäle, ja kalla üks penike Ragu senna ülle. Neid sünnib ka ilma Raguta üllesanda. Kui agga höbbe-wardaid on, siis nemmad wardaste peäl peawad jäma.


135. Pruun Ragu wassika lihhast. (Braun Ragout von Kalbfleisch.)

Pradi warda peäl wassika rinna ehk üht tükki reiest, kumba sa tahhad. Agga leika sest rinnast se labba lu ärra, siis saab temmale parrem näggo, ja murra need rinna-luud pöiguti katki. Saab nüüd se lihha praetud, siis kalla se prae-woi ühhe kastrulli sisse, ja lasse sedda nattoke prunida nisso jahho, ning ühhe terwe sibbulaga, mis otsast risti sisse kerwitud on. Kalla pärrast ni paljo lihha-suppi ehk wet senna peäle, et saab parrajat Soosti. Lasse siis ülleskeeta, ja panne se praetud lihha senna sisse ühtlase kahhe penikesseks hakkitud Ansjowissi, nattoke Ingwäri, Petersilli lehte, ning ühhe kimpokesse Loorbäri-lehtega. Panne mao järrel sola sisse, ja lasse ni kaua keeta, et Soost head maggo saab. Nattoke enne kui saab waagna sisse antud, siis panne solatud uritsid, mis kui träämlid ehk wilo wisi on leigatud senna jure. Seäl jures woib ka nendasammoti leigatud sisse tehtud Peetid prukida. Kui sesinnane Ragu saab üllesantud, siis wotta

sibbu-