Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/134

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
117
Wassika lihhast.

toke suppi ehk Kulii senna peäle, ja lasse keeta nattokesse Pipra, Ingwäri, ühhe sisse kerwitud sibbula, ühhe Ansjowissi, ühhe kimpokesse Passilika, Loorbäri-lehte, ning Timianiga. Saab nüüd se lihha murreks, siis wotta sedda ülles, ja kurna se Soost Turslagi läbbi. Keeda siis se Soost ueste ülles, panne Murklid ja Sitroni wilud ning need lihha tükkid ja sola senna sisse, siis on roog walmis. Seddasinnast Wrikando woib ka prae-warda peäl pradida, ja halja herneste tarwis, waagna äärte ümber seäda.


149. Kuida wassika rinda peab suitsetama. (Kalbsbrust zu räuchern.)

Leika labba luud suurte ja lihhawatte wassika rinnade seest ärra. Wotta üks pool sörme kübbare täis puhhastud Salpetrid kahhe rinna peäle, touka sedda hästi penikesseks, segga sedda penikesse solaga ärra, ja hööru need rinnad sellega hästi. Sola neid pärrast sisse ühhe puhta pu riista sisse, ja panne pu pohja wa-utussega senna peäle, et nemmad hästi kokko wajuwad. Lasse neid 8 päwa sedda wisi seista, wotta pärrast ülles, ja lopputa neid hästi. Panne neid kahhe linna rättiko wahhel, kloppi neid kättega, et se wessi seest wälja jookseb. Ripputa neid pärrast Korstnasse ülles, hoia agga, et nemmad müüri külge ei putu. Panne siis üks jämme kasse halg piisi peäle pöllema, ja tored kaddaka oksad temma peäle, nenda et üks tassane külm suits 3 ööd ja 3 päwa ülles, lihha peäle, käib. Wotta siis need rinnad mahha, ja ripputa neid maiale

ülles,
H 3